Resultaten 1 - 10 van 142 resultaten

 • Trouwambtenaar

  Bij een uitgebreide ceremonie kunt u kiezen voor een van onze trouwambtenaren, een trouwambtenaar uit een andere gemeente of u laat een trouwambtenaar voor 1 dag beëdigen in Hilversum. Zo kunt u bijvoorbeeld ook een broer, zus, buurvrouw of goede vriend(in) laten beëdigen voor 1 dag.

 • Precariobelasting

  U betaalt precariobelasting als u voorwerpen plaatst in, op of boven gemeentegrond. Zoals kabels en leidingen, terrassen van horecaondernemingen, bouwmaterialen, zonneschermen, luifels, lichtreclames, vlaggen, steigers en bouwcontainers.

 • Geld voor sport en uitjes

  U heeft een laag inkomen of een uitkering. Vanuit de Activeringsregeling kunt u elk jaar maximaal € 250 krijgen voor sporten of uitjes.

 • Exploitatievergunning horeca

  Als u een horecabedrijf begint, overneemt of verandert heeft u een exploitatievergunning nodig. U vraagt dit online aan. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig.

 • Alcoholwetvergunning voor verenigingen en stichtingen

  U wilt alcohol verkopen in bijvoorbeeld een sportkantine of buurthuis. U moet een alcoholwetvergunning (paracommercieel) aanvragen. Vroeger heette deze vergunning de drank- en horecavergunning.

 • Huren gemeentelijke sportplekken

  De gemeente heeft een aantal sportplekken in eigen beheer. Plekken in de openbare ruimte, zoals de Cruyff Courts, zijn vrij te gebruiken. Andere sportplekken kunt u huren.

 • Rioolheffing

  Als uw woning of bedrijfsruimte is aangesloten op het riool van de gemeente betaalt u rioolheffing. U betaalt voor het onderhoud, voor de afvoer en het beheer van afvalwater, regenwater en grondwater.

 • Subsidie voorschoolse educatie

  U bent eigenaar van een peuterspeelzaal en wilt geld (subsidie) aanvragen om peuters deel te laten nemen aan een voorschools onderwijsprogramma. U vraagt de subsidie op z'n laatst 13 weken voor het begin van de activiteit aan.

 • Speelautomaten

  U wilt 1 of 2 speelautomaten plaatsen in uw horecabedrijf. Daarvoor heeft u misschien een aanwezigheidsvergunning nodig.

 • Tapontheffing

  U wilt zwak-alcoholhoudende dranken (minder dan 15% alcohol) verkopen tijdens een evenement of feest. Bijvoorbeeld op een braderie, muziekfeest of kermis. U moet een tijdelijke ontheffing (toestemming) aanvragen.