Resultaten 1 - 10 van 98 resultaten

 • Planschade, schadevergoeding

  Onder bepaalde voorwaarden kunt u recht hebben op een tegemoetkoming voor schade door een planologische maatregel. Bijvoorbeeld door de regels van een bestemmingsplan of een wijziging van het bestemmingsplan. Dit staat in de Wet ruimtelijke ordening, artikel 6.1.

 • Bijstandsuitkering voor zelfstandigen aanvragen (Bbz)

  Loopt uw bedrijf niet goed? En hebt u tijdelijk extra geld nodig om uw bedrijf te redden of uw gezin te onderhouden? Dan kunt u bijstand voor zelfstandigen (Bbz-uitkering) aanvragen. U kunt een rentedragende lening aanvragen of een bijstandsuitkering. 

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels. U kunt alleen een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen als u bent ingeschreven in gemeente Hollands Kroon. Een gehandicaptenparkeerkaart vraagt u online aan met uw DigiD.

 • Bezwaar maken, aanvullen of intrekken

  Soms nemen wij een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken. U kunt ook een bezwaar maken tegen een WMO beschikking.

 • Vermissing gehandicaptenparkeerkaart

  Bent u uw Europese gehandicaptenparkeerkaart verloren dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. U hoeft geen aangifte van vermissing te doen bij de politie. U kunt alleen een vervangende kaart aanvragen bij de gemeente waar u dit moment staat ingeschreven.

 • Horeca exploitatievergunning en alcoholwetvergunning

  Voor het uitbaten van een horecabedrijf heeft u een exploitatievergunning nodig. Wordt er alcoholhoudende drank geschonken, of gaat het om een slijtersbedrijf? Dan is een vergunning nodig op grond van de Alcoholwet.

 • Individuele inkomenstoeslag aanvragen

  Bent u 21 jaar of ouder? En hebt u langer dan 3 jaar een bijstandsuitkering of een laag inkomen? Dan hebt u misschien recht op de individuele inkomenstoeslag. Dit is een extra uitkering die u 1 keer in de 12 maanden kunt krijgen.

 • Verhuizing naar het buitenland, emigreren

  Als u langer dan acht maanden uit Nederland vertrekt, moet u zich laten uitschrijven. Deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn, maar moet binnen een periode van twaalf maanden zijn. Uitschrijven doet u vanaf 5 dagen voor uw vertrek (en niet eerder).

 • Welstand

  Als u een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, beoordelen we uw bouwplan. We kijken of het plan ook voldoet aan redelijke eisen van welstand. We kijken dan naar welstandscriteria die in de welstandsnota staan. Hiervoor betaalt u leges die u terugvindt op de legesnota, onder aan de beschikking.

 • Standplaats, vergunning

  Standplaatsen zijn plekken waar ondernemers spullen kunnen verkopen. Bijvoorbeeld vanuit een kraam of een wagen. Om een standplaats in te nemen op gemeentegrond of particuliere grond, heeft u een vergunning nodig.