Resultaten 1 - 10 van 82 resultaten

 • Invorderingsrente

  Dit is een vergoeding voor de rente die wij mislopen door uw betalingsachterstand.

 • Bomen of struiken planten

  Wilt u bij een sloot of dijk bomen of struiken aanplanten, vervangen of verwijderen?

 • Verhuizing, adreswijziging

  Bent u verhuisd of gaat u verhuizen? De gemeente geeft uw verhuizing aan ons door.

 • Bezwaar maken tegen de kosten

  Bent u het niet eens met de aanmanings- of dwangbevelkosten? Dan kunt u in bezwaar gaan.

 • Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

  Deze wet bepaalt dat wij op tijd moeten besluiten op een vergunningaanvraag of bezwaarschrift.

 • Een schadeclaim indienen

  Als u schade heeft geleden door werkzaamheden van het hoogheemraadschap, dan kunt u ons hiervoor aansprakelijk stellen.

 • Beslaglegging

  Betaalt u nog niet, dan leggen wij beslag op uw inkomen, bankrekening, bezittingen of woning.

 • Brug plaatsen

  Wilt u een brug plaatsen, verplaatsen, vervangen of verwijderen?

 • Boothuis plaatsen

  Wilt u een boothuis plaatsen, wijzigen of verwijderen? Dan heeft u altijd een vergunning nodig.

 • Vervaldag(en) op de aanslag

  Op de vervaldag moet de aanslag betaald zijn, tenzij u in termijnen betaalt via automatische incasso.