Resultaten 1 - 10 van 191 resultaten

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is een vergoeding voor bijzondere, noodzakelijke kosten. Het gaat om kosten die u door speciale omstandigheden moet maken en nergens anders (volledig) vergoed krijgt. U kunt deze kosten ook niet (volledig) zelf betalen vanuit uw inkomen of vermogen. Voorbeelden van bijzondere...

 • Studietoeslag

  De studietoeslag is er voor studenten van 15 jaar en ouder die door een arbeidsbeperking niet in staat zijn om naast hun studie geld te verdienen.  Aanvragen U vraagt studietoeslag aan via het contactformulier. De gemeente neemt binnen 5 dagen contact met u op om uw aanvraag te bespreken. Contactformulier...

 • Begrafenis reserveren

  Voor het reserveren van een begrafenis op één van de algemene begraafplaatsen belt u naar 06 51317359. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tot 22.00 uur. De begraaftijden zijn maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur en zaterdag van 09.00 uur tot 14.00 uur. Bovenstaand telefoonnummer is...

 • Leerlingenvervoer

  Ouders van leerlingen die vanwege een structurele beperking niet zelfstandig kunnen reizen, kunnen bij de gemeente vervoer aanvragen. Dit gaat om vervoer naar regulier en speciaal basis- en voortgezet onderwijs. Aanvragen leerlingenvervoer U moet voor elk schooljaar opnieuw een aanvraag voor...

 • Vrijwilligerswerk

  Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk? Het Vrijwilligerspunt Westfriesland kan u helpen geschikt vrijwilligerswerk te vinden. Algemene informatie over vrijwilligerswerk vindt u op de  landelijke website Vrijwilligerswerk . Hulp Dichtbij De website Hulp Dichtbij is de lokale marktplaats voor vrijwillige...

 • Referendum

  Als u kiesgerechtigd bent, kunt u een raadgevend referendum aanvragen bij de gemeenteraad. Het referendum is een soort noodrem voor inwoners. Inwoners mogen zich uitspreken over een nog te nemen raadsbesluit. Daarna kan de gemeenteraad opnieuw een besluit nemen. De uitslag van het referendum is een...

 • Reisdocument voor vluchtelingen

  Voor de aanvraag van een vluchtelingenpaspoort maakt u een afspraak in het stadhuis. Een vluchtelingenpaspoort is een Nederlands reisdocument voor vluchtelingen. Hoe lang het vluchtelingenpaspoort geldig is, hangt af van de duur van uw verblijfsvergunning. Een vluchtelingenpaspoort is maximaal 5...

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Heeft u een inkomen op of rond bijstandsniveau en weinig spaargeld/vermogen? Dan kunt u misschien kwijtschelding krijgen voor de afvalstoffenheffing, onroerendezaakbelasting en rioolheffing. Aanvragen via geautomatiseerde kwijtschelding Meestal is een machtiging voldoende om te kijken of u voor...

 • Nieuwe leidinggevende horeca

  Komt er een nieuwe leidinggevende in uw horecaonderneming of slijterij werken? Dan moet u uw bestaande alcoholvergunning aanpassen. Ook als de huidige leidinggevende stopt moet u de bestaande alcoholvergunning aanpassen.  Wijziging doorgeven Een nieuwe leidinggevende moet worden doorgeven via een...

 • Bijstand

  Bijstand is een sociaal vangnet voor mensen zonder inkomen of met een laag inkomen. WerkSaam Westfriesland Om bijstand aan te vragen kunt u terecht bij WerkSaam Westfriesland .