Zoekresultaat

1 - 10 van de 58 Resultaten
Toon producten van Huizen
 • Marktplaats aanvragen

  Wilt u een plaats op de markt hebben? Dan vraagt u een marktplaatsvergunning aan bij de gemeente. Dit geldt voor een dagmarkt, weekmarkt en jaarmarkt, zoals een kerstmarkt.

 • Evenement organiseren

  De gemeente Huizen wil evenementen stimuleren en organisaties bijstaan met raad en daad. Voorwaarde is wel dat de openbare orde en veiligheid wordt gewaarborgd en dat de overlast minimaal is. Daarom bent u verplicht om een evenementenvergunning aan te vragen. Bij kleine evenementen is een melding voldoende. Klein evenement Geen vergunning, wel melding! Als u een evenement organiseert met minder dan 100 deelnemers of bezoekers en het evenement vindt op één dag plaats, dan volstaat een melding. Bijvoorbeeld een buurt- of straatfeest, barbecue, braderie, optocht of plechtigheid waarbij maximaal 100 bezoekers of deelnemers aanwezig zijn. Online meldingsformulier kleine evenementen Voorwaarden U meldt het evenement minstens tien dagen voor de geplande datum bij de gemeente. Dit doet u via het meldingsformulier kleine evenementen. Het evenement mag plaatsvinden tussen 09.00 uur en 24.00 uur. Na 23.00 uur mag er geen muziek meer te horen zijn. U mag het verkeer niet hinderen. Het evenement moet – uiteraard – voldoen aan de brandveiligheidseisen. Voor het schenken van zwak alcoholhoudende drank heeft u een ontheffing alcohol nodig van de burgemeester. In de beleidsregel voor kleine evenementen staat nauwkeurig beschreven wat onder een kleinschalig evenement wordt verstaan. Groot evenement Vergunning aanvragen Voldoet het evenement dat u wilt organiseren niet aan de voorwaarden voor een klein evenement, dan is dit in de regel een groot evenement. Hiervoor vraagt u een evenementenvergunning aan. Gaat u tijdens het evenement alcohol schenken, dan kunt u een ontheffing alcohol aanvragen voor het schenken van zwak alcoholhoudende drank. Contact met de gemeente Wilt u een groot evenement organiseren, neem dan in een vroeg stadium contact op met de gemeente. U kunt terecht bij het omgevingsloket of telefonisch contact opnemen via nummer 14 035. U kunt uw plannen verder concreet maken in overleg met een vertegenwoordiger van het evenemententeam. Op basis daarvan wordt een eerste inschatting van de risico’s gemaakt en hoort u welke documenten nodig zijn om uw aanvraag in behandeling te nemen. Vergunning aanvragen duurt 8-12 weken Hou er rekening mee dat een vergunning aanvragen tot twaalf weken kan duren. Voor evenementen uit de regionale evenementenkalender moet de aanvraag minimaal twaalf weken voor aanvang van het evenement bij de gemeente zijn ingediend. Dat geldt voor de complete aanvraag, inclusief veiligheidsplan, calamiteitenplan, inrichtingstekeningen, etc.. Veiligheids- en calamiteitenplan Voor sommige – grootschalige – evenementen moet ook een veiligheids- en calamiteitenplan worden opgesteld en ingediend. Of zo’n plan vereist is, hangt af van de risico-inschatting door de gemeente. Advies van andere partijen Bij het beoordelen van een aanvraag vragen wij regelmatig advies van andere partijen. Een belangrijke partij hierin is GHOR Gooi en Vechtstreek. Zij geven geneeskundig advies bij publieksevenementen. Het kan voor u handig zijn om de flyer van GHOR alvast door te nemen: Lees de flyer van GHOR Gooi en Vechtstreek. Stichting verkeersregelaars Huizen Bij sommige evenementen is het noodzakelijk om verkeersregelaars in te zetten. In Huizen bestaat de stichting verkeersregelaars Huizen die hiervoor ingehuurd kan worden.  Vuurwerk Voor het afsteken van vuurwerk tijdens evenementen heeft u een vergunning nodig.

 • Seksbedrijf starten

  De gemeente stelt eisen aan het beheren van een seksbedrijf. Ook moet u het starten, het overnemen of het stoppen van het beheer melden bij de gemeente.

 • Milieu, vergunning of melding

  Als ondernemer moet u zich houden aan milieuregels. Voor bepaalde activiteiten die het milieu belasten moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen. Start u een nieuw bedrijf of wijzigt u een bestaand bedrijf of breidt u deze uit? Dan kunt u via Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Uw echtscheiding of de ontbinding van uw geregistreerd partnerschap moet ingeschreven zijn bij de gemeente. In het algemeen regelt uw advocaat de inschrijving bij de gemeente. Echtscheiding De echtscheiding moet ingeschreven worden in de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het huwelijk is voltrokken. U hebt een uitspraak van de rechter nodig voor een echtscheiding. Einde geregistreerd partnerschap Als er kinderen zijn uit de relatie, dan heeft u een uitspraak van de rechter nodig voor het beëindigen van uw partnerschap. Als er geen kinderen zijn, dan kan een verklaring van u beiden bij een advocaat of notaris worden opgemaakt. In beide gevallen moet de ontbinding ingeschreven worden in de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het partnerschap is ingeschreven. 

 • Drank- en horecavergunning

  U mag alcohol verkopen in een slijterij of horecazaak, zoals een café of restaurant. U hebt dan wel een drank- en horecavergunning nodig. U vraagt de drank- en horecavergunning aan bij de gemeente. Vraag de vergunning ook aan als u alcohol verkoopt in een sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant. Cafetaria’s en levensmiddelenbedrijven hoeven geen vergunning te hebben om alcohol te verkopen. Maar zij mogen alleen zwakalcoholhoudende drank verkopen en de drank mag er niet opgedronken worden. Wilt u zwakalcoholhoudende drank schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Meestal mogen alleen horecabedrijven met een drank- en horecavergunning alcohol schenken. Wilt u bij een evenement alcohol verkopen, zoals bier, wijn, port of sherry? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

 • Woning uit de woonruimtevoorraad halen

  Als huiseigenaar kunt u uw woning onttrekken aan de woonruimtevoorraad. De woning is dan niet meer geschikt om in te wonen voor dezelfde hoeveelheid mensen. Een woning onttrekken kan op de volgende manieren: U wilt een woning gebruiken voor iets anders, bijvoorbeeld als kantoor. U wilt 2 woningen samenvoegen. U wilt een woning slopen. U wilt een woning gebruiken voor kamerverhuur. U bent verplicht om bij het Omgevingsloket na te gaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft.  Meer informatie Bij vragen neemt u contact op met het Omgevingsloket via gemeente@huizen.nl of het telefoonnummer 14 035.

 • Handtekening legaliseren

  Bij de gemeente kunt u uw handtekening onder een document laten legaliseren. Daarmee verklaart de gemeente dat de handtekening echt is. Het legaliseren van een handtekening is vaak nodig op documenten die naar het buitenland moeten worden gestuurd. Ook als u ergens uw toestemming voor geeft, is legalisatie soms nodig.

 • Exploitatievergunning horecabedrijf

  U hebt een exploitatievergunning nodig als u een horecabedrijf wilt starten of overnemen. Ook als u uw horecabedrijf wilt uitbreiden of veranderen. Dit geldt voor elk horecabedrijf, ook als u geen alcohol aanbiedt. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een hotel, restaurant, café, snackbar of discotheek. Maar ook een buurthuis of clubhuis. U vraagt de exploitatievergunning aan bij de gemeente in de volgende situaties: U start of neemt een horecabedrijf over. De rechtsvorm van uw bedrijf wijzigt. U krijgt een andere leidinggevende. U gaat nieuwe activiteiten uitvoeren. U gaat uw bedrijf uitbreiden door een verbouwing. U start een terras of breidt uw terras uit.

Verfijn zoekopdracht

Digitaal aanvragen

Bevoegd gezag

Acties