Resultaten 1 - 10 van 212 resultaten

 • DigiD aanvragen

  Met een eigen DigiD logt u in op websites, bijvoorbeeld van de overheid. U vraagt uw eigen DigiD aan via de website van DigiD.

 • Monument verbouwen of slopen

  Als u een monument wilt verbouwen, herstellen of slopen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

 • Ligplaats reserveren

  In Schoonhoven zijn enkele ligplaatsen beschikbaar, voor zowel recreatievaartuigen als passagiersschepen.

 • Zienswijze indienen

  Als u het niet eens bent met een plan of besluit van de gemeente, kunt u uw zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze opsturen of mondeling doorgeven aan de gemeente.

 • Opkopersregister bijhouden

  Bent u handelaar in tweedehands spullen? Dan moet u een opkopersregister bijhouden of hiervoor vrijstelling vragen. Dit doet u bij de gemeente.

 • Beroepschrift indienen

  Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente over een bezwaar dat u gemaakt heeft? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. Dit is meestal bij de rechtbank.

 • Eenmalige subsidie aanvragen

  De eenmalige subsidie wordt gegeven voor een of meer vernieuwende, startende of incidentele activiteiten die van bepaalde duur zijn.

 • Thuiszorg

  Thuiszorg is zorg die bij u thuis wordt gegeven. Het kan gaan om verzorging en verpleging, begeleiding in het dagelijks leven, en om huishoudelijke hulp.

 • Vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort aanvragen

  Een vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort is voor mensen die in Nederland wonen, maar hier niet vandaan komen.

 • Bedrijfsafval

  Afval van bedrijven moet gescheiden ingeleverd worden. U regelt dit zelf of u laat het doen door een erkende afvalinzamelaar of -verwerker.