Resultaten 1 - 10 van 184 resultaten

 • Exploitatieovereenkomst

  Een exploitatieovereenkomst is een afspraak tussen de gemeente en projectontwikkelaars, bouwondernemingen of woningcoöperaties. In de overeenkomst worden de kosten geregeld voor het treffen van openbare voorzieningen. De procedure verschilt per project. Neem voor informatie over de voorwaarden...

 • Leerlingenvervoer aanvraag

  Sommige kinderen kunnen door een ziekte of handicap niet zelf naar school, of door ouders worden gebracht. U kunt dan aangepast vervoer krijgen per taxi of een (gedeeltelijke) vergoeding van de vervoerskosten naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

 • Rioolheffing

  Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2020 geeft aan wat de tarieven zijn in 2020. Klik hier voor meer informatie.

 • Omgevingsloket

  De gemeente Laarbeek wil haar inwoners en ondernemers goed van dienst zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om het verlenen van vergunningen bij ruimtebehoefte, een inrichting van de openbare ruimte, planologische randvoorwaarden en handhaving op wetten. Dit zijn nogal wat zaken die vaak op één of ande...

 • Vervoersvoorzieningen (Wmo)

  Hebt u een beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem? En bent u daardoor niet of onvoldoende in staat zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel? U komt alleen in aanmerking voor een maatwerkvoorziening als u het ervaren probleem niet op eigen kracht kunt oplosse...

 • Verhuizing

  U gaat verhuizen? Een verhuizing moet u altijd doorgeven aan de gemeente waarin u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen, moet u dit doorgeven.

 • Extra hulp bij een laag inkomen

  Heb je een laag inkomen? Dan heb je mogelijk recht op extra hulp.Je hebt een laag inkomen als jouw netto gezinsinkomen (exclusief vakantiegeld) niet hoger is dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. De bedragen vindt u hier. 

 • Groenstrook of restgrond kopen, huren of gebruiken

  Heeft u voor, naast of achter uw woning een openbare groenstrook die aan uw tuin of woning grenst? En wilt u graag weten of u deze grond kunt kopen of huren? Hieronder leest u hoe u dit regelt.

 • Sluitingsuren horeca

  De gebruikelijke openingstijden voor de horeca zijn in de gemeente Laarbeek vastgesteld. U wilt uw horecabedrijf eenmalig of jaarlijks langer open houden? Hiervoor kunt u een verzoek voor ontheffing van de sluitingstijd indienen bij de gemeente. 

 • Kaarten inzien en landmeetkundige werkzaamheden

  Landmeetkundige gegevens zijn meetgegevens die nodig zijn voor kaarten. Bijvoorbeeld topografische kaarten, kadastrale kaarten en kaarten voor kabels en leidingen.