Resultaten 1 - 10 van 95 resultaten

 • Rijbewijs

  Met een rijbewijs mag u een motorvoertuig of bromfiets besturen. Uw rijbewijs is ook een identiteitsbewijs. U kunt zich er in veel gevallen mee legitimeren.

 • Milieuklacht

  Milieuklachten over bedrijven kunt u indienen bij de gemeente. U kunt daarbij denken aan overlast door geluid, geur, stof of een andere milieuverontreiniging door een bedrijf. De gemeente ziet erop toe dat bedrijven de milieuregels naleven. Milieuklachten die niet worden veroorzaakt door een bedrijf...

 • Samplen, uitdelen gratis producten

  Voor samplen (het uitdelen van gratis producten) heeft u een vergunning nodig.

 • Vervoer gevaarlijke stoffen

  Het vervoer van gevaarlijke stoffen mag alleen via wegen die daarvoor zijn aangewezen. Deze wegen staan aangegeven op een kaart . Buiten deze aangewezen wegen is het vervoer van gevaarlijke stoffen in principe niet toegestaan. De gemeente kan hiervoor een ontheffing verlenen.

 • Geboorteaangifte

  Gefeliciteerd met de geboorte van uw kind! U moet binnen 3 dagen na de geboorte van uw baby aangifte doen. U doet de aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. Dit is wettelijk verplicht.

 • Rolstoel

  Er is een groot assortiment aan rolstoelen. Er zijn rolstoelen voor incidenteel gebruik, voor dagelijks gebruik en voor sport . Er zijn ook rolstoelen specifiek voor kinderen. Wanneer het nodig is kan een rolstoel volledig worden aangepast aan de lichamelijke beperkingen van een persoon. Een rolstoel wordt...

 • Bijzondere bijstand voor stookkosten en bewassingskosten

  Voor extra stookkosten en bewassingskosten (of slijtage), voor zover de noodzaak blijkt uit medische advisering, bijzondere bijstand worden verleend ter hoogte van de meerkosten. Vaststelling van de bijzondere bijstand en de jaarlijkse aanpassing van de meerkosten vindt plaats aan de hand van de...

 • Exploitatievergunning

  Om een horecabedrijf te starten is in een aantal gevallen een exploitatievergunning voor een openbare inrichting nodig. U heeft in ieder geval een exploitatievergunning voor een openbare inrichting nodig wanneer u een alcoholvrij horecabedrijf gaat beginnen. Voor een terras bij een horeca-inrichting...

 • Vlag voor evenement

  Voor gemeentelijke gelegenheden kan een gemeentevlag geleend worden bij de receptie van de Stadswinkel. De vlag van gemeente Lelystad is geel met blauw. Vlaggen kunnen niet bij de gemeente gekocht worden, dit kan wel via https://www.vlaggen.nl/ .

 • Identiteitskaart

  Met een geldige identiteitskaart kunt u zich identificeren en reizen binnen de meeste Europese landen .  Iedereen van 14 jaar en ouder moet in Nederland een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen als de politie of een andere toezichthouder daar om vraagt. Een identiteitskaart kan vanaf 12 jaar zelfstandig...