Resultaten 1 - 10 van 91 resultaten

 • Speelautomatenhal, aanvragen

  Als u een speelautomatenhal wil exploiteren, dan heeft u een exploitatievergunning van de gemeente nodig

 • Geslacht op geboorteakte veranderen

  U bent 16 jaar of ouder  U heeft de Nederlandse nationaliteit of woont minimaal 1 jaar in Nederland Neem contact op met de gemeente waar u bent geboren Geboren in het buitenland? Ga dan naar de gemeente Den Haag  

 • Nederlander worden, optieprocedure

  Als niet-Nederlander kunt u in sommige gevallen Nederlander worden via de optieprocedure Deze procedure duurt ongeveer 3 maanden Nadat u Nederlander bent geworden legt u de verklaring van verbondenheid af Maak een afspraak voor een informatiegesprek

 • Speelautomatenvergunning

  Als u een speelautomaat wilt plaatsen in uw horecagelegenheid dan heeft u in sommige gevallen een vergunning van de gemeente nodig

 • Milieuvragen of klachten

  Omgevingsdienst West-Holland voert de milieutaken voor de gemeente uit Dien uw klacht in bij de Omgevingsdienst West-Holland

 • Leerlingenvervoer

  Doe digitaal een aanvraag leerlingenvervoer Als de afstand tot de school 6 kilometer of meer is Voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke, psychische en/of verstandelijke handicap Vanwege geloofs- of levensovertuiging als de afstand tot de school 6 kilometer of meer is Noot Personenvervoer verzorgt het taxivervoer

 • Afval, bedrijfsafval

  U bent zelf verantwoordelijk voor de inzameling van bedrijfsafval  Wat te doen: zie Werkwijze

 • Verloren of gevonden voorwerpen

  Meld een verloren of gevonden voorwerp bij de gemeente Doe dit online, telefonisch of persoonlijk

 • Afval, klein chemisch afval (KCA)

  Gratis inleveren bij de Milieustraat  Wat wel/niet KCA: zie Voorwaarden Medisch afval: ongebruikte medicijnen inleveren bij lokale apotheken

 • Planschade

  Planschade is schade door een herziening, ontheffing of afwijking van een bestemmingsplan, zoals waardevermindering van uw woning of inkomensschade U kunt een verzoek indienen voor een tegemoetkoming U dient een verzoek in via het aanvraagformulier onder 'Downloads'