Resultaten 1 - 10 van 105 resultaten

 • Marktgeld

  Voor een standplaats op de markt moet u marktgeld betalen.

 • Openbare verlichting

  Melden van een kapotte lantarenpaal of andere storing van de openbare verlichting melden.

 • Waarmerken kopie of afschrift

  De gemeente kan van bepaalde documenten een gewaarmerkte kopie afgeven. Deze documenten zijn in verschillende situaties nodig.

 • Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

  Ondernemers kunnen een BIZ oprichten, waarbij ze samen investeren in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving.

 • Verplichte verbetering woning

  Eigenaren van een woning, woonkeet of -wagen moeten voldoen aan eisen van het Bouwbesluit. De gemeente kan eigenaren verplichten om dit te verbeteren.

 • Belastingen, kopie aanslag

  U kunt bij de gemeente een kopie krijgen van de aanslag gemeentelijke belastingen, bijvoorbeeld als u de aanslag kwijt bent

 • Trouwen

  Trouwen moet gemeld worden. Er zijn verschillen tussen trouwen en geregistreerd partnerschap. Verschillende trouwscenario's zijn mogelijk.

 • Ontheffing coronawet

  Alleen in heel bijzondere gevallen kan de burgemeester een ontheffing geven op de landelijke coronawet.

 • Achternaam kind kiezen

  Een 1e kind krijgt de achternaam van vader of moeder. Dit wordt bepaald door de ouders of de wet. Er bestaan verschillende scenario’s.

 • Ontheffing parkeren parkeerschijfzone

  Bij de gemeente kunt u een ontheffing van het verbod op langdurig parkeren aanvragen voor de parkeerschijf-zones in de binnenstad.