Resultaten 1 - 10 van 163 resultaten

 • Briefadres

  Verblijft u (tijdelijk) in een (zorg)instelling? Dan heeft u de mogelijkheid om een briefadres aan te vragen

 • Verloren of gevonden voorwerpen

  Hebt u iets gevonden? Of bent u een voorwerp kwijt?

 • Bijstand, heronderzoek

  Als u een bijstandsuitkering krijgt, doet de gemeente regelmatig heronderzoek.

 • Studietoeslag

  De individuele studietoeslag is er voor mensen met een arbeidshandicap die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen.

 • Subsidie gemeentelijk monument

  Wanneer komt u in aanmerking voor een instandhoudingssubsidie

 • Boom kappen

  Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het kappen, verplanten of flink snoeien van bomen

 • Mantelzorgcompliment

  Een jaarlijks bedankje voor de inzet van alle mantelzorgers in Meierijstad. Het mantelzorgcompliment bestaat uit cadeaubonnen met een totale waarde van € 60,-. 

 • Verzoek om handhaving

  Als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt dan kunt u bij de gemeente een verzoek om handhaving indienen.

 • Jeugdhulp

  Waar kunt u terecht voor hulp en advies over uw kind.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Bent u 21 jaar of ouder en verwacht u een laag inkomen voor een lange periode?