Resultaten 1 - 10 van 224 resultaten

 • Psychische hulp, melding

  Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? Dan kunt u een melding doen bij de gemeente.

 • Recreatiewoning bewonen

  Een recreatiewoning is bedoeld voor recreatief gebruik. U mag er dus niet permanent (vast) wonen. Als u dit toch wilt dan vraagt u de gemeente of dit mag.

 • Milieuvervuiling melden

  Iedereen moet zich aan de milieuregels houden. De gemeente, politie en andere organisaties controleren dit. Als u in uw omgeving ziet dat een persoon of bedrijf het milieu vervuilt, meldt u dit bij de gemeente.

 • Wildkamperen

  Wildkamperen is kamperen op een andere plek dan een camping of kampeerterrein. Om de natuur te beschermen, is dit verboden.  Als u op een andere plek wilt kamperen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

 • Afvalwater lozen

  Als uw bedrijf afvalwater wil lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel dient u een aansluitvergunning aan te vragen.

 • Transport gevaarlijke stoffen

  Indien u in de gemeente gevaarlijke stoffen wilt laden, lossen of vervoeren, moet u bij de gemeente ontheffing aanvragen. Het is verboden om gevaarlijke stoffen buiten de aangewezen routes te vervoeren.

 • Begraven of cremeren

  U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

 • Rommelmarkt

  U moet een vergunning aanvragen als u een rommelmarkt wilt organiseren die voor publiek toegankelijk is.

 • Bijstand, vrijwilligerswerk

  Als u een bijstandsuitkering ontvangt en wilt u vrijwilligerswerk doen, dan moet u vooraf toestemming vragen aan de gemeente. Uw vrijwilligerswerk mag een betaalde baan niet in de weg staan.

 • Materialen lenen

  U kunt van de gemeente materialen of materieel lenen/ of huren indien dit past binnen het gemeentelijk beleid. Bijvoorbeeld dranghekken en vuil bakken voor het houden van evenementen. Wilt u van deze mogelijkheden gebruik maken, dien dan een verzoek in bij de gemeente.