Resultaten 1 - 10 van 102 resultaten

 • Melden geregistreerd partnerschap

  Wilt u een geregistreerd partnerschap gaan sluiten? Dan moet u dit eerst bij de gemeente melden.

 • Privacyverklaring opstellen

  Bewaart, gebruikt of deelt u persoonsgegevens van klanten of bezoekers? Dan moet u een privacyverklaring hebben. Bekijk hier hoe.

 • Aanvragen echtscheiding

  Bent u getrouwd en wilt u gaan scheiden? Dan moet u een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechter.

 • Huwelijksgoederenregister bekijken

  U zoekt in het huwelijksgoederenregister via de website Rechtspraak.nl.

 • Wettelijke schuldsanering (Wsnp)

  Heeft u schulden? En kunt u die niet aflossen? Dan kunt u bij de rechtbank schuldsanering aanvragen.

 • Klacht indienen over reclassering

  Bent u niet tevreden over de reclassering? Dan kunt u een klacht indienen.

 • Bezwaar en beroep tegen beslissing van de overheid

  Bent u het niet eens met een beslissing van de overheid? U kunt dan bezwaar maken en eventueel in beroep gaan. 

 • Bedrijfsnaam (handelsnaam) vastleggen

  U mag niet zomaar een bedrijfsnaam (handelsnaam) gebruiken. Deze moet aan de Handelsnaamwet voldoen. Lees hier de regels.

 • Aangifte van overlijden doen

  Doe de aangifte van overlijden binnen 6 werkdagen. En neem de verklaring van overlijden mee bij de aangifte.

 • Belastingrente en invorderingsrente

  Bij het opleggen van belastingaanslagen kent de Belastingdienst 2 soorten rente: belastingrente en invorderingsrente. Lees meer.