Resultaten 1 - 10 van 89 resultaten

 • Werktijden en rusttijden voor uw werknemers

  Uw werknemers mogen niet meer dan een bepaald aantal uren werken. Kijk hoe het zit met aangepaste werktijden, rusttijden en pauzes.

 • Arbodienstverlening regelen

  Werkgevers moeten zich laten ondersteunen door een arbodeskundige bij ziekteverzuim, aanstellingskeuring, PAGO en RI&E.

 • Bouwwerk aanmelden

  Gaat u bouwen? Als opdrachtgever of hoofdaannemer moet u een bouwwerk aanmelden bij de Inspectie voordat de bouw begint. Bekijk hier de regels.

 • Arbeidsmiddelen keuren

  Arbeidsmiddelen zoals gereedschappen, machines en installaties moet u regelmatig onderhouden en keuren. Bekijk de regels.

 • Bedrijfshulpverlening (BHV) regelen

  U moet zorgen voor een veilige (werk)omgeving voor uw personeel en bezoekers. Een bedrijfshulpverlener helpt u hierbij. Bekijk de regels

 • Buitenlandse zzp'er of freelancer inhuren

  Huurt u een buitenlandse zzp'er of freelancer in? En werkt deze in Nederland? Dan moet u het volgende controleren.

 • Verlof- en vakantierechten

  Een werknemer heeft recht op vakantie. Bekijk hier hoeveel vakantiedagen uw werknemer heeft en welke feestdagen er zijn.

 • Beroepskracht-kindratio (BKR)

  Wilt u de beroepskracht-kindratio (BKR) berekenen voor uw type kinderopvang? Lees hier hoe u dat doet.

 • Eisen aan bemiddelingsmedewerkers gastouderbureaus

  Bent u een bemiddelingsmedewerker gastouderbureau? Dan moet u een pedagogische opleiding hebben. Lees meer over de eisen.

 • Buitenlandse werknemers (arbeidsmigranten) huisvesten

  Regelt u woonruimte voor arbeidsmigranten? Kijk in welke situatie en hoe dat moet.