Resultaten 1 - 10 van 79 resultaten

 • Berm gebruiken

  Wanneer iemand de berm wil gebruiken, moet hiervoor ontheffing aangevraagd worden.

 • Afval, klein chemisch afval

  Particulieren kunnen klein chemisch afval op verschillende plekken inleveren. Bedrijven mogen dit alleen doen als ze een vergunning hebben.

 • Koninklijk Predicaat

  Een onderneming of vereniging kan onder verschillende voorwaarden een koninklijk predicaat krijgen. Dit kunnen ze aanvragen bij de burgemeester.

 • Adresonderzoek

  Een juist adres in de Basisregistratie Personen (BRP) is belangrijk: voor burgers zelf én voor de overheid. Bij twijfel volgt er een adresonderzoek.

 • Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

  Elke gemeente moet de algemene gezondheidszorg bevorderen en infectieziekten bestrijden. Hiervoor hebben gemeenten de GGD ingesteld.

 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

  Inwoners kunnen om verschillende redenen een kopie van akteafschriften voor zichzelf of iemand anders aanvragen bij de burgerlijke stand.

 • Levenloos geboren kind registreren

  Een levenloos kind kan geregistreerd worden in de BRP. Dit is niet verplicht.

 • Bijstand terugbetalen door ex-partner of ouder

  Als een ouder of partner de onderhoudsplicht niet nakomt, kan de gemeente diegene verplichten om bijstand terug te betalen.

 • Dieren houden

  Voor het houden van sommige dieren moet een ontheffing aangevraagd worden. Ook gelden er regels.

 • Bouwwerk, gereedmelding

  Wanneer bouwwerkzaamheden klaar zijn, moet dit gemeld worden. De gemeente bekijkt dan of er gebouwd is volgens de regels in de vergunning.