Resultaten 1 - 10 van 106 resultaten

 • Vergaderdata en stukken

  Vergaderdata en vergaderstukken van het college, de gemeenteraad en de raadscommissies.

 • Subsidie voor een groen dak

  Het klimaat verandert. De temperatuur stijgt en piekbuien komen steeds vaker voor. Een groen dak koelt op warme dagen en helpt wateroverlast te voorkomen. De gemeente moedigt de aanleg van groene daken aan om beter beschermd te zijn tegen de veranderingen van het klimaat.

 • Omgevingsplan inzien

  Voor het gehele grondgebied van de gemeente Nissewaard is één omgevingsplan van kracht. Hierin is onder andere geregeld wat wel en niet mag worden gebouwd en waarvoor terreinen en gebouwen mogen worden gebruikt.

 • Nissewaard naar 2040

  Nissewaard werkt aan de stad! Meer groen, goede bereikbaarheid, fijn wonen en ruimte om te werken zijn de ambities voor de komende jaren.

 • Waarmerken kopie of afschrift

  Een gewaarmerkt afschrift of gewaarmerkte kopie verklaart dat het afschrift of de kopie overeenstemt met het origineel.

 • Maaien

  De gemeente maait het gras in de openbare ruimte op verschillende momenten in het jaar, tussen maart en november.

 • Evenementenvergunning

  Als u een evenement wilt organiseren dat voor publiek toegankelijk is, kan het zijn dat u een evenementenvergunning nodig heeft.

 • Overzicht projecten duurzaamheid

  Weten welke stappen we de afgelopen jaren allemaal al in de goede richting hebben gezet wat betreft Duurzaamheid? Bekijk hier alle projecten per thema.

 • Belasting betalen via automatische incasso

  Met de automatische incasso kunt u uw aanslag gemeentelijke belastingen voor het lopende jaar in maandelijkse termijnen betalen.

 • Pagina in Groot Nissewaard

  De gemeente Nissewaard publiceert om de twee weken een gemeentelijke pagina met nieuws en actualiteiten in het weekblad Groot Nissewaard.