Zoekresultaat

1 - 10 van de 146 Resultaten
Toon producten van Noord-Brabant
 • Ontgrondingsvergunning

  Iedereen die de bodem gaat afgraven voor bijvoorbeeld de aanleg van een vijver of de winning van zand, klei of grind voor de bouw heeft een ontgrondingsvergunning nodig. Ontgronding betekent dat u de bodem afgraaft en daardoor verlaagt. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. U haalt hierbij een grondlaag weg zoals klei, veen, zand of grind. Voorbeelden van ontgronding zijn: zandwinning, waterberging, natuurontwikkeling

 • Zwemmen in open water, voorlichting en klachten

  Als u informatie wilt over zwemmen in open water, kunt u tijdens het zwemseizoen terecht bij de provincie. Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober. De provincie toetst de hygiëne en de veiligheid van het zwemwater. De uitkomsten hiervan plaatst de provincie op een informatiebord in de buurt van elke zwemlocatie. Tijdens het zwemseizoen maakt de provincie de resultaten van haar onderzoeken bekend via de volgende media:

 • Eenvoudige bodemverontreinigingen melden

  Grote groepen gelijksoortige, technisch eenduidige en weinig complexe bodemsaneringen, waarbij geen zwaarwegende belangen van derden in het gedrang kunnen komen, kunnen nu soepel afgehandeld worden als 'uniforme saneringen'. De onderzoekskosten zijn veel lager en u hoeft geen saneringsplan meer te maken.

 • Bodemsanering, instemming evaluatieverslag

  Als u van plan bent een (gedeeltelijke) bodemsanering of verplaatsing van verontreinigde grond te gaan uitvoeren, moet u dit melden. Zie 'Besluit uniforme saneringen, BUS-melding' voor meer informatie. In bepaalde gevallen moet u om instemming vragen van de provincie. Na afloop van de sanering schrijft u een evaluatieverslag. Soms is ook een nazorgplan nodig. Bijvoorbeeld als na de sanering verontreiniging is achtergebleven in de bodem en in het evaluatieverslag staat dat maatregelen nodig zijn om de bodem te beschermen. Deze moet u ter beoordeling naar de provincie sturen.

 • Badinrichting legionellapreventie, informatieplicht houder

  Om legionellabesmetting te voorkomen, moeten alle badinrichtingen een risicoanalyse uitvoeren. Onder badinrichtingen vallen openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden (bijvoorbeeld in hotels, campings en sauna's) en medische zwembaden. De risicoanalyse is verplicht. Blijkt uit de analyse dat er risicopunten zijn? Dan moet u een beheerplan en een logboek bijhouden. De provincie kan naar deze documenten vragen. De risicopunten moeten vervolgens elk half jaar opnieuw getest worden op legionellabacteriën.

 • Toestemming vragen voor een strokenbord

  Een strokenbord is een bord langs de weg dat een gebouw of terrein aangeeft. Het gebouw of terrein ligt aan of vlakbij een provinciale weg. Er zijn 2 soorten borden: bruin-witte borden verwijzen naar een toeristische of recreatieve bestemming blauw-witte borden verwijzen naar: een bedrijf een bedrijventerrein een instelling

 • Risicokaart

  Inwoners kunnen de risicokaart bekijken. Wilt u bijvoorbeeld weten of een bedrijf in uw woonwijk met gevaarlijke stoffen werkt? Wilt u weten hoe het zit met het LPG-tankstation aan het einde van de straat? Loopt u risico om getroffen te worden door hoog water? Al deze informatie vindt u terug in de risicokaart.

 • Uitweg provinciale weg

  Als eigenaar of direct betrokkene van een terrein, kunt u het nodig vinden dat uw grond via een uitweg aangesloten wordt op een provinciale weg. U moet dan eerst een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Risico's zware ongevallen, informatieplicht

  Voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen gelden verschillende informatieplichten. Welke informatieplicht een bedrijf heeft, is afhankelijk van het soort bedrijf. Er zijn lagedrempelinrichtingen en hogedrempelinrichtingen. Of uw bedrijf een lagedrempel- of hogedrempelinrichting is, heeft te maken met de hoeveelheid gevaarlijke stof dat aanwezig is in het bedrijf.

 • Werkzaamheden beheergebied provinciale vaarweg, ontheffing verbod

  De provincie kan vaarwegen in eigen beheer hebben. Als u aan 1 van deze vaarwegen werkzaamheden wilt verrichten, dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen. De ontheffing geldt alleen voor provinciale besluiten en verboden. Bij werkzaamheden kunt u denken aan het aanleggen van oevervoorzieningen en insteekhavens. De bepalingen richten zich onder andere op de bescherming en het gebruik van de vaarweg.

Verfijn zoekopdracht

Bevoegd gezag

Acties