Resultaten 1 - 10 van 168 resultaten

 • Carbidschieten

  Wilt u tijdens de jaarwisseling carbidschieten? Dan moet u dat bij ons melden. U gebruikt daarvoor het formulier melden carbidschieten.

 • Inkomenstoeslag

  Heeft u al langere tijd een inkomen op bijstandsniveau en verwacht u hierin geen verbetering? Dan kunt u misschien een toeslag op uw inkomen krijgen. Dit heet individuele inkomenstoeslag. U vraagt deze toeslag jaarlijks aan.

 • Briefadres

  Als u geen woonadres heeft of u verblijft in een instelling, dan kunt u zich laten inschrijven op een briefadres. Op dit adres kan de overheid u post sturen. Een briefadres aanvragen doet u persoonlijk op het gemeentehuis. Of schriftelijk, dan belt u ons voor een inschrijfformulier.

 • Bijstandsfraude

  Iemand die bijstand krijgt en opzettelijk verkeerde informatie aan de gemeente geeft, pleegt bijstandsfraude. Iedereen kan mogelijke fraude melden bij de gemeente. U kunt dit anoniem doen.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Kunt u minder dan 100 meter zelfstandig lopen? Of bent u door uw handicap afhankelijk van anderen voor vervoer? Dan vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart aan. Hiermee parkeert u op een gehandicaptenparkeerplaats. U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart aan bij de gemeente. U kunt hiervoor bellen.

 • Gebruik achternaam veranderen

  Wilt u de achternaam van uw partner gaan gebruiken? Of juist weer teruggaan naar uw eigen achternaam? Dit regelt u meteen met DigiD.

 • Naar buitenland verhuizen

  Emigreert u vanuit Noordenveld of gaat u minimaal 8 maanden in het buitenland wonen? U meldt dit bij het gemeentehuis of per brief. Dat kan vanaf 5 dagen voor uw vertrekdatum.

 • Verkiezingsborden

  We zetten door de hele gemeente verkiezingsborden neer, zogenoemde trotters. Onze leverancier neemt contact op met de landelijke partijbureaus die meedoen aan de verkiezingen over de aanlevering van de digitale campagneposters.

 • Tegemoetkoming meerkosten aanvragen

  Bent u langdurig ziek of heeft u een handicap, dan heeft u misschien recht op een tegemoetkoming in uw zorgkosten. U krijgt maximaal € 300,- per jaar. Bel of mail ons om tegemoetkoming aan te vragen als u dat vorig jaar niet heeft gehad.

 • Starterslening

  Wilt u voor het eerst een woning kopen maar hebt u niet voldoende inkomen? Dan kunt u soms een starterslening krijgen. Met de starterslening kunt u extra geld lenen zodat u uw woning kunt betalen. U vraagt eerst een toewijzingsbrief aan bij de gemeente.