Resultaten 1 - 10 van 148 resultaten

 • Dieren, opvang zwervende dieren

  Opvang zwervende dieren

 • Uittreksel persoonsgegevens BRP

  In de BRP staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. Burgers kunnen een uittreksel aanvragen.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Een echtscheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap moet worden aangevraagd via een advocaat. Verschillende situaties zijn mogelijk.

 • Parkeren in de blauwe zone

  In een blauwe zone mag niet lang en alleen met een parkeerschijf geparkeerd worden. Er kan een ontheffing aangevraagd worden.

 • Openingstijden winkels

  Als een winkelier buiten de reguliere winkeltijden of op bepaalde feestdagen open wil zijn, moet hiervoor ontheffing aangevraagd worden.

 • Uitrit of inrit aanleggen, vergunning

  Voor het maken van een in- en uitrit naar de openbare weg moet een melding gedaan worden. Ook kan een omgevingsvergunning nodig zijn.

 • Seksbedrijf starten

  Voor het starten, overnemen of stoppen van een seksbedrijf moet overlegd worden met de gemeente. Hierbij gelden veel regels.

 • Overlijden, aangifte

  Bij een overlijden moet daar verplicht aangifte van gedaan worden in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de uitvaartondernemer dit.

 • Vuur stoken

  Voor het stoken van vuur in de openbare lucht is vaak een ontheffing nodig. Dit geldt niet voor ongevaarlijke vuren, zoals barbecues en vuurkorven.

 • Planschade

  Bij planschade kan onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming aangevraagd worden.