Resultaten 1 - 10 van 117 resultaten

 • Titel taak

  Inleidende samenvatting

 • Asbest

  Korte samenvatting over asbest

 • Omzetting partnerschap in huwelijk

  Als u een geregistreerd partnerschap heeft, kunt u dit omzetten in een huwelijk.

 • Kwijtschelding

  Als u een inkomen op bijstandsniveau heeft, kunt u in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen (Onroerende-zaakbelastingen eigenaar, Rioolheffing eigenaar en Afvalstoffenheffing) gemeente Oldambt.

 • Naamskeuze kinderen

  Welke mogelijkheden zijn er bij de keuze van de achternaam.

 • Meldingsformulier 4 mei herdenking

  Meldingsformulier voor organisaties die een 4 mei herdenking gaan houden.

 • Rijbewijs aanvragen of verlengen

  Als u de eerste keer een rijbewijs aanvraagt of wanneer u uw rijbewijs niet online wilt verlengen. Klaar na 5 werkdagen en 2 keer naar het gemeentehuis.

 • Exploitatievergunning logiesverstrekking

  Om in een openbare inrichting bedrijfsmatig logies te kunnen verstrekken heeft u een exploitatievergunning van de gemeente nodig.

 • Aangifte doen van overlijden

  Als er iemand is overleden, moet daarvan aangifte gedaan worden bij de gemeente. U doet de aangifte bij de gemeente waarin de persoon is overleden.

 • Retourstoffen

  Onder retourstoffen verstaan we kleine elektrische apparaten, frituurvet, kleine metalen, textiel, boeken, speelgoed en harde kunststoffen.