Resultaten 1 - 10 van 121 resultaten

 • Uitwegmelding / Inritmelding

  Als u een uitweg wilt maken of veranderen bij uw bedrijf of huis, moet u dit melden bij de gemeente.

 • Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who)

  Wet hergebruik van overheidsinformatie wet hergebruik who verzoek

 • Handhavingsbeleidsplan 2017-2019

  In het handhavingsbeleidsplan staat hoe we toe zien op de spelregels op het gebied van de fysieke leefomgeving.

 • Loterij of Bingo organiseren

  Voor het houden van een loterij of organiseren van een bingo heeft u een vergunning nodig.

 • Afvalstoffenheffing

  Deze heffing betaalt u voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.

 • Subsidie voor organisaties van kinderopvang

  Subsidieverlening aan instellingen voor de kosten van kinder- en peuteropvang voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. 

 • Meedoenregeling

  De gemeente Oude IJsselstreek stimuleert dat iedereen mee kan doen aan leuke, leerzame of gezonde activiteiten. Ook als u minder te besteden hebt. Daarvoor is er de Meedoenregeling.

 • Paasvuur zonder evenement

  Voor het ontsteken van een paasvuur op paaszaterdag, 1e of 2e Paasdag heeft u toestemming nodig. 

 • Speelautomatenvergunning

  Plaatst u een speelautomaat in uw horecabedrijf, dan heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig op grond van de Wet op de Kansspelen.

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Wilt u bouwen, verbouwen of slopen? Wilt u een boom in uw tuin kappen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen?