Resultaten 1 - 10 van 161 resultaten

 • Cultuurmakelaars

   

 • Indienen handhavingsverzoek omgevingsrecht

  Particulieren en bedrijven moeten zich houden aan de omgevingsregeling. Deze regelgeving moet ervoor zorgen dat de omgeving zoveel mogelijk beschermd is.

 • LEADER beheerkosten Overijssel

  Draagt uw project bij aan de doelen voor plattelandsontwikkeling, klimaat, natuur en milieu? Dan kunt u subsidie krijgen voor de kosten die u als lokale actiegroep (LAG) maakt voor de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS).

 • Overijssel in beweging

  Subsidie voor activiteiten die zorgen voor een uitnodigend sport- en beweegaanbod voor iedereen in Overijssel. De activiteit moet voor iedereen beschikbaar zijn voor gebruik, zonder beperking door praktische, sociale of financiële drempels.

 • Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland

  Subsidie voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de projectenlijsten die horen bij het betreffende IBP-VP-gebiedsplan.

 • Kosten contra-expertise kanaal Almelo-De Haandrik

  Subsidie voor particulieren en bedrijven die de schade aan hun pand hebben gemeld in de periode na 1 september 2011 en voor 16 juni 2020.

 • Haalbaarheidsonderzoek Energie-Innovatie

  Subsidie voor energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie.

 • Bodemsanering bedrijfsterreinen

  Subsidie voor de sanering van de bodem van een bestaand bedrijfsterrein.

 • Energiebesparende maatregelen (voor particulieren en VvE's)

  Subsidie voor het uitvoeren en/of het financieren van energiebesparende (isolatie)maatregelen.

 • Jaaropgave grondwater onttrekking

  De jaaropgave van het bodemenergiesysteem of industriële onttrekking, waarin de onttrokken en/of in de bodem teruggebrachte hoeveelheden grondwater worden geregistreerd.