Zoekresultaat

1 - 10 van de 158 Resultaten
Toon producten van Overijssel
 • Bewegen in de openbare ruimte 2.0

  Subsidie voor fysieke aanpassingen en activiteiten die bijdragen aan het benutten van de openbare ruimte voor meer sporten en bewegen in de ruimste zin van het woord.

 • Lokale energie-initiatieven 2.0

  Subsidie voor een lokaal energie-initiatief in Overijssel. Het initiatief heeft als doel energie op te wekken en/of energie te besparen.

 • MIT-Haalbaarheidsprojecten (Ubs 6.7.2)

  Subsidie voor duurzaam innoveren in de sectoren High Tech Systemen en Materialen en ICT, AgroFood, Life Science and Health, Chemie en Energie en Biobased Economy, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, Water en Logistiek. De subsidie ondersteunt mkb-ers die aan het begin van een innovatieproces tegen problemen aanlopen. In deze beginfase is er vaak nog geen zicht op succes van marktintroductie of verdienmodellen. Met deze subsidie stimuleren wij bedrijven om hun ideeën om te zetten in acties.

 • Natuur en samenleving 2.0

  Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het versterken van de relatie tussen natuur en samenleving.

 • 1000 Kansen voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

  Subsidie voor leerwerktrajecten voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Leertrajecten zijn trajecten waarbij werkervaring wordt opgedaan in combinatie met scholing en/of passende begeleiding. Het doel is om de kansen op betaald werk te vergroten.

 • Arbeidsmarkt Overijssel 2020

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt 2020-2023. Thema's zijn inclusiviteit (iedereen die kan en wil werken kan meedoen), tegengaan van krapte en mismatch en leren en werken met nieuwe technologieën.

 • Badinrichting, ontheffing voorschriften

  De Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden stelt eisen aan zwembaden en zwemwater.

 • Beeldbepalende evenementen 2020 t/m 2023

  Subsidie voor grote beeldbepalende cultuur- en sportevenementen in Overijssel. Deze evenementen moeten betekenis hebben voor de sociale samenhang, de economie en de aantrekkelijkheid van de provincie. De subsidie is voor de periode 2020-2023.

 • Aanmeldingsnotitie voor een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling ontgronding

  Een aanmelding voor een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling voor een ontgronding. Een m.e.r. beoordeling is een toets van het bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten van Overijssel) om te bepalen of er bij een voorgenomen activiteit eventueel belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden.Elke verlaging van het maaiveld of de onderwaterbodem is een ontgronding.

 • Bezwaar tegen beslissing provincie Overijssel

  Uitleg en aanpak van bezwaar maken tegen een schriftelijke beslissing van de provincie.

Verfijn zoekopdracht

Bevoegd gezag

Acties