Resultaten 1 - 10 van 311 resultaten

 • Discriminatiemelding

  Wilt u melding maken van discriminatie?

 • Spoedmelding

  Spoedmeldingen en alarmnummers.

 • Bedrijf starten

  U wilt een bedrijf starten in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Wat zijn dan de 10 belangrijkste stappen om een bedrijf te starten?

 • Wijkschouw

  De wijkschouw is bedoeld om samen met de bewoners te bekijken hoe we de leefbaarheid en veiligheid in de wijk kunnen behouden en waar mogelijk verbeteren.  

 • Ondergrondse tanks

  Zit er in uw tuin een olietank in de grond? Dan moet u deze elk jaar laten keuren. Als u de tank niet meer gebruikt bent u verplicht dit te melden bij de gemeente. Ook moet u de tank saneren.

 • Aanspreekpunt ondernemers

  Voor gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn accountmanagers van de Taakeenheid Economie actief.  Zij helpen u als ondernemer bij het vinden van de juiste ingang of route binnen de gemeentelijke organisatie en denken graag met u mee.

 • Dode dieren opruimen

  Ziet u een dood dier liggen? Meld dit dan in het Meldpunt Leefomgeving.

 • Nota parkeernormen

  Het doel van de Nota Parkeernormen is te zorgen dat bij nieuwbouw voldoende parkeerruimte op eigen terrein aanwezig is. Zo wordt parkeeroverlast in de openbare ruimte voorkomen.

 • Grofvuil

  Grofvuil is het huishoudelijk afval dat niet in uw minicontainer of verzamelcontainer past.

 • Kadastrale informatie

  Het kadaster houdt de openbare registers bij. Daarin staat het eigendom van onroerende goederen geregistreerd, zoals huizen en fabrieken.