Resultaten 1 - 10 van 182 resultaten

 • Coffeeshops

  verkoop van cannabis gedoogd

 • Onderwijshuisvesting - basisgegevens schoolgebouw

  Schoolbesturen kunnen gebruik maken van het formulier 'basisgegevens schoolgebouw' als er sprake is van het eerste gebruik van een gebouw of wijzigingen in het gebruik van het gebouw.

 • Begraven of cremeren

  U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor is toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

 • Openings- en sluitingstijden horecabedrijven, ontheffing

  Wanneer u als houder van een horecabedrijf buiten de normale openingstijden bezoekers wilt toelaten en laten verblijven moet u hiervoor een ontheffing sluitingsuur aanvragen.

 • Adopteer een prullenbak

  Mist u in uw buurt nog een prullenbak? Als u een bak wilt adopteren, regelen wij dat daar een prullenbak komt te staan.

 • Geboorteaangifte

  Binnen 3 dagen na de geboorte moet u uw kind aangeven in de gemeente waar het geboren is. Uw kind wordt dan opgenomen in de Basisregistratie personen (BRP) en krijgt een Burgerservicenummer (BSN).

 • Jeugdsportpas

  De jeugdsportpas is een pas voor kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisscholen in Purmerend om deel te nemen aan een sportkennismaking.

 • Handhavingsverzoek indienen

  Als u denkt dat iemand de regels overtreedt, kunt u een verzoek tot handhaving bij de gemeente indienen. Een toezichthouder gaat dan onderzoek ter plaatse uitvoeren.

 • Parkeervergunning bewoners binnenstad

  Bewoners van de binennstad die geen eigen parkeerplaats hebben kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een parkeervergunning.

 • Objecten/bouwwerken plaatsen op de openbare weg

  Voor het tijdelijk plaatsen van objecten/bouwwerken op de openbare weg is een vergunning vereist.