Resultaten 1 - 10 van 129 resultaten

 • Persoonsgebonden budget (Pgb)

  Een Persoonsgebonden budget (Pgb) is een budget waarmee u zelf hulp kunt regelen of een voorziening kunt aanschaffen.

 • parkeerabonnement

  Voor de parkeergarages Claxonate en Stadhuisplein kan een maandabonnement voor parkeren worden aangevraagd.

 • Paspoort aanvragen

  Voor het aanvragen van een paspoort maakt u een afspraak.

 • Aangifte overlijden

  Als iemand in de gemeente overlijdt, moet dat worden aangegeven. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. De gemeente maakt dan een overlijdensakte op.

 • Brandveilig gebruik gebouwen

  Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, een café of een hotel) moet u een brandveilig gebruik melding doen.

 • Driehoeksborden plaatsen, vergunning

  Voor het plaatsen van driehoeksborden in de Beemster te Purmerend heeft u een vergunning nodig.

 • Onderwijshuisvesting basisgegevens schoolgebouw

  Schoolbesturen kunnen gebruikmaken van het formulier basisgegevens schoolgebouw als er sprake is van het eerste gebruik van een gebouw of wijzigingen in het gebruik van het gebouw.

 • Alcoholwetvergunning

  Horecabedrijven hebben een alcoholwetvergunning nodig voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken.

 • Subsidie duurzame energiemaatregelen

  Onder voorwaarden kunt u voor duurzame energiemaatregelen aan uw woning subsidie aanvragen. Maatschappelijke organisaties kunnen deze subsidie aanvragen voor hun gebouwen.

 • Lozen van afvalwater - ontheffing

  Voor het lozen van afvalwater of grondwater buiten inrichtingen moet u een melding doen en kunnen er aanvullende voorschriften gelden.