Resultaten 1 - 10 van 132 resultaten

 • Rijbewijs verlengen

  Wil je je rijbewijs verlengen, een categorie laten toevoegen of een her-afgifte na opheffing ongeldigverklaring aanvragen? Dat kan bij de RDW nu ook online.

 • Afval inleveren

  Bij het milieustation kun je onder andere terecht met grofvuil, tuinafval, koelkasten, televisies, huishoudelijke apparaten, chemisch afval en asbest.

 • Onroerendezaakbelasting

  Een eigenaar van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een huis, winkel of kantoorpand, betaalt onroerendezaakbelasting (ozb). De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor de aanslag ozb.

 • Inzameling van huishoudelijk afval

  In welk container hoort welk afval

 • Erkenning, ongeboren kind (door een man)

  U wordt vader. In de meeste gevallen kan de vader het kind erkennen. Dit hoeft niet als u met de moeder getrouwd bent of samen een geregistreerd partnerschap heeft.

 • Vooroverleg omgevingsvergunning

  Als je een omgevingsvergunning nodig hebt, kun je een vooroverleg met de gemeente aanvragen.

 • Zienswijze

  Soms heeft de gemeente een plan of neemt zij een besluit waar je het niet mee eens bent. Je kunt dan jouw mening geven. Deze mening heet zienswijze.

 • Onroerendezaakbelasting

  Een eigenaar van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een huis, winkel of kantoorpand, betaalt onroerendezaakbelasting (ozb). De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor de aanslag ozb.

 • Waarmerken kopie of afschrift

  Soms heb je een gewaarmerkte kopie van een Nederlands reisdocument (paspoort of identiteitskaart) of rijbewijs nodig. Dit is een verklaring dat de kopie van het document er precies hetzelfde uitziet als het origineel.

 • Afvalstoffenheffing

  Voor het inzamelen van huishoudelijk afval betaalt u afvalstoffenheffing. Dit bestaat uit een vast deel en een variabel deel.