Resultaten 1 - 10 van 78 resultaten

 • Buurtactiviteit of buurtbarbecue

  Vraag een evenementenvergunning aan

 • Gemeente aansprakelijk stellen voor schade

  Heeft u schade en vindt u dat die door de gemeente is veroorzaakt? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen en het schadebedrag terug vragen.

 • Hulp bij geldzorgen

  Heeft u geen of weinig inkomen, geldproblemen of schulden? Lees hier over de regelingen die er zijn voor minima, uitkeringen (ww, bijstand, wajong) en fondsen.

 • Aansluiting op gemeentelijk riool aanvragen

  Bij de gemeente vraagt u online een rioolaansluiting of een extra aansluiting aan. Dit geldt ook voor een tijdelijke aansluiting voor bijvoorbeeld een bouwkeet.

 • Afvalpas

  De gemeente stelt een afvalpas beschikbaar voor alle huishoudens in Rhenen.

 • Onderzoek bodemverontreiniging bij graafwerk

  Of de bodem waarin u wilt graven verontreinigd is, kunt u zien op het geoloket van de ODRU. In de nota bodembeheer staat wat wel en niet mag met grond.

 • Nederlander worden door optie of naturalisatie

  Nederlander worden kan op twee manieren: via optie of via naturalisatie. Voldoet u aan de voorwaarden, bel de gemeente dan voor een afspraak.

 • Starterslening aanvragen

  Is de prijs van uw eerste koophuis hoger dan het bedrag dat u bij de bank kunt lenen? Dan kunnen wij u helpen met een Starterslening.

 • WOZ taxatieverslag

  In het taxatieverslag staat hoe de WOZ-waarde van uw huis of bedrijf is bepaald. Vraag het op via de digitale belastingbalie.

 • Samenstelling college burgemeester en wethouders

  Ieder lid van het college van burgemeester en wethouders heeft zijn eigen taakgebied. Heeft u een vraag? Stel die rechtstreeks aan wethouder of burgemeester. Ook vindt u hier het bestuursprogramma.