Resultaten 1 - 10 van 89 resultaten

 • Inkomenstoeslag

  Heeft u een laag inkomen en heeft u geen uitzicht op een hoger inkomen? Dan kun u een inkomenstoeslag aanvragen. 

 • Inzameling oud papier en karton

  Oud papier wordt huis-aan-huis opgehaald door verenigingen.

 • Luier- en incontinentieafval

  Waarom gescheiden luierinzameling?

 • Geluidsontheffing

  Bij de organisatie van een festiviteit binnen uw bedrijf is het in veel gevallen noodzakelijk om gebruik te maken van een ontheffing van de geluidgrenswaarden.

 • Bijzondere bijstand

  Heeft u onverwachte hoge kosten die u niet zelf kunt betalen? Bijvoorbeeld als uw bril vervangen moet worden of u ineens een advocaat nodig heeft.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag.

 • Hondenbelasting

  Heeft u één of meer honden, dan betaalt u jaarlijks hondenbelasting.

 • Bezwaar maken

  Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning heeft aangevraagd of een bijstandsuitkering maar u heeft die niet gekregen.

 • Schuldhulp

  Iedere inwoner van Roermond met geldproblemen kan hulp krijgen met het vinden van een oplossing.

 • Subsidie afkoppelen regenwater

  In de regio loopt het subsidietraject Waterklaar voor het afkoppelen van regenwater op particulier terrein (zie