Resultaten 1 - 10 van 432 resultaten

 • Buitenlands rijbewijs omwisselen

  In een aantal gevallen kunt u uw buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Kijk eerst onder het kopje 'Voor wie is het' of u aan de voorwaarden voldoet.

 • Subsidie circulaire initiatieven aanvragen

  De gemeente ondersteunt plannen die helpen bij slimmer en duurzamer gebruik van grondstoffen en het voorkomen van afval in Rotterdam.

 • Subsidie Lokale Culturele Programmering aanvragen

  Meer Rotterdammers die lokale cultuur beleven met oog voor de identiteit van de 14 gebieden van Rotterdam. Dit is het doel van Lokale culturele programmering (LCP).

 • Aangifte vermissing paspoort of identiteitskaart

  Bent u uw Nederlandse paspoort of identiteitskaart kwijt? Doe aangifte van vermissing bij de gemeente.

 • Echtscheiding inschrijven voor advocaten

  U kunt als advocaat een verzoek voor inschrijving van echtscheiding doen voor uw cliënt bij de gemeente.

 • Energietoeslag aanvragen

  De energietoeslag is voor Rotterdammers met een laag inkomen. De toeslag is € 1.300 en kunt u 1 keer aanvragen. U kunt de toeslag over 2023 aanvragen tot en met 30 juni 2024.

 • Energietransitielening Heindijk aanvragen

  U kunt als woningeigenaar in Heindijk een lening aanvragen voor het aansluiten op stadsverwarming en voor het aardgasvrij maken van uw woning.

 • Lening monumenten aanvragen

  Eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in een beschermd stadsgezicht kunnen geld lenen met een lage rente.

 • Subsidie urban sports aanvragen

  Eenmalige initiatieven op het gebied van urban sports kunnen subsidie krijgen. Die initiatieven dragen bij aan de doelstelling meer Rotterdammers duurzaam aan het sporten en bewegen te krijgen.

 • Bezwaar maken tegen overige besluiten

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.