Resultaten 1 - 10 van 315 resultaten

 • Automatische incasso en kwijtschelding

  Wil je er zeker van zijn dat je de gemeentelijke belastingen op tijd betaalt? Geef dan toestemming voor automatische incasso.

 • Hulpmiddelen en ondersteuning Wmo

  Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kun je bij ons terecht voor verschillende hulpmiddelen en ondersteuning.

 • Bestemmingsplan

  Een nieuw pand bouwen of benieuwd naar de bestemming van een bepaald gebouw? In het bestemmingsplan staat waar en wat er gebouwd mag worden.

 • Onderscheidingen

  Onderscheidingen zijn een officiële blijk van waardering en erkenning. Er zijn verschillende vormen van onderscheidingen voor mensen en organisaties die een belangrijke rol vervullen of hebben vervuld in de samenleving.

 • Gebruik achternaam

  Na je huwelijk of partnerschapsregistratie mag je de achternaam van je partner gebruiken. Je eigen achternaam verandert niet. Geef je dit zelf aan ons door?

 • Baggeren

  Wij baggeren van september tot en met november. Hiermee verwijderen we de de sliblaag in de waterwegen. Je kunt bagger bij ons aanvragen.

 • Joke Tromp

  Trouwambtenaar Joke Tromp stelt zichzelf voor.

 • Sportsubsidie

  Wij investeren in onze sportverenigingen. We hebben 5 subsidiemogelijkheden binnen de sport. Vraag subsidie aan voor jouw sportvereniging.

 • Het Blokhuis Stavoren

  Wil je meer informatie over Het Blokhuis Stavoren? Wij hebben verschillende rapporten die je kunt opvragen met de geschiedenis van dit werk.

 • Raadsleden D66

  De samenstelling van de partij D66. Wie is de fractievoorzitter en wie zijn de raadleden met contactgegevens en de nevenfuncties.