Resultaten 1 - 10 van 205 resultaten

 • Schoolkosten, bijdrage

  Scholieren tussen de 18 en 30 jaar kunnen in sommige gevallen een tegemoetkoming in de schoolkosten krijgen van DUO.

 • Verklaring onder ede of belofte

  Een verklaring onder ede of een belofte doen kan alleen als gegevens uit de BRP niet kloppen en er geen ander document is waaruit gegevens blijken.

 • Naamswijziging voornaam

  De rechter kan gevraagd worden een voornaam wijzigen. Een advocaat is nodig om deze aanvraag in te dienen.

 • Wet goed Verhuurderschap

  Bij de verhuur van woonruimte vinden geregeld misstanden plaats. Om hieraan een einde te maken, is er vanaf 1 juli 2023 de Wet goed verhuurderschap.

 • Reizen met kinderen

  Als ouder en kind naar het buitenland reizen, heeft het kind een eigen identiteitsbewijs nodig. Soms is ook toestemming nodig van de andere ouder.

 • Graf op gemeentelijke begraafplaats aanvragen

  Een graf op de gemeentelijke begraafplaats kan gehuurd worden middels grafrechten. De uitvaartondernemer regelt dit meestal.

 • Huisverbod bij huiselijk geweld

  Bij huiselijk geweld of ernstige dreiging van huiselijk geweld, kan de burgemeester een huisverbod geven.

 • Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)

  Met een kiezerspas kan in een andere gemeente gestemd worden dan de gemeente waar iemand woont. De pas kan aangevraagd worden bij de gemeente.

 • Verwijderen privacygevoelige persoonsgegevens

  Gegevens over adoptie, kinderen die ter adoptie zijn afgestaan of geslachtsverandering kunnen uit de BRP verwijderd worden.

 • Vergoeding huisvestingsvoorzieningen scholen

  Scholen kunnen van de gemeente een vergoeding krijgen voor huisvestingsvoorzieningen.