Resultaten 1 - 10 van 62 resultaten

 • Loterij, kienavond of kansspel organiseren

  Voor een loterij of kansspel hebt u soms een vergunning nodig. Soms heft het alleen te melden. Hier leest u wat de voorwaarden zijn.

 • Tarieven

  De kosten van bijvoorbeeld een nieuw paspoort, een vergunning of een uittreksel vindt u op de pagina over dat onderwerp.   De tarieven worden elk jaar opnieuw vastgesteld. Dat heet de "legesverordening". Legesverordening 2024 op overheid.nl Tarieven gemeentelijke belastingen op BsGW.nl    

 • Archief van de gemeente

  Het Archief De Domijnen heeft een eigen website met veel informatie over de historie van Sittard-Geleen en de regio. >> Bezoek de website van het Archief De Domijnen

 • Bibliotheek

  Voor informatie over de openbare bibliotheek verwijzen wij u naar de website van Bibliotheek De Domiijnen.   

 • Bedrijfsafvalinzameling

  De gemeente zamelt voor burgers het afval in. Voor bedrijven en instellingen doet de gemeente dit niet. Deze organisaties dienen zelf zorg te dragen voor de inzameling van hun bedrijfsafval. Hiervoor kunt u met particulier inzamelbedrijf een contract afsluiten.

 • Straatverkoop en verkoop aan de deur, vergunning

  Venten betreft het op een ambulante wijze verkopen en afleveren van goederen en diensten op een in de open lucht gelegen plaats of aan huis. U heeft geen vaste standplaats. Voorbeelden zijn de verkoop langs de deur van ijs, wafels, bloemen en dergelijke. U heeft hier geen vergunning voor nodig. Wel is de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van toepassing.

 • Reclamemateriaal verspreiden

  Voor het uitdelen van folders of flyers heeft u geen vergunning nodig en hoeft u geen melding te doen. Voor het huis-aan-huis verspreiden of aan huis bezorgen van reclame of flyers is géén vergunning nodig. Voor het uitdelen van gedrukte stukken/afbeeldingen met een ideële of levensbeschouwelijke inhoud is géén vergunning nodig.

 • Gebruik van gemeentegrond

  Als u bijvoorbeeld een container, steiger, of bouwmaterialen op de stoep of straat moet neerzetten, heeft u een vergunning nodig. Dat is de vergunning voor tijdelijk gebruik van gemeentegrond. Vraag het op tijd aan. Het duurt minimaal 2, en maximaal 6 weken voordat u de vergunning krijgt. Online aanvragen Kosten Overzicht kosten vergunning gebruik gemeentegrond Duur Kosten 1 dag € 11,15 1 week € 22,40 1 maand € 45,20 1 jaar € 90,55  

 • Standplaatsvergunning

  Onder standplaats (standplaatsbeleid) wordt verstaan: het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel. Het betreft bijvoorbeeld de verkoop van vis, bloemen, snacks en dergelijke vanaf een vaste standplaats. Hiervoor heeft u een standplaatsvergunning nodig.

 • Antireclamesticker

  Vraag de gemeente om een antireclamesticker als u geen ongeadresseerde post, zoals reclamefolders, meer wilt ontvangen. Met een NEE/NEE sticker krijgt u geen reclame en huis-aan-huisbladen meer. Maar u krijgt de gemeentegids ook niet meer. Met de NEE/JA sticker krijgt u nog wel de huis-aan-huisbladen.