Resultaten 1 - 10 van 210 resultaten

 • Prestatieafspraken sociale huurwoningen 2023

  Prestatieafspraken sociale huurwoningen 2023

 • Openbare laadpaal aanvragen

  Heeft u een elektrische auto, maar geen eigen oprit? Dan kunt u een openbare laadpaal aanvragen. Een openbare laadpaal mag door iedereen met een elektrische auto worden gebruikt. Openbare laadpaal aanvragen

 • Verantwoording subsidie monumenten

  Heeft u een eenmalige subsidie ontvangen voor de restauratie van uw monument dan moet u hiervoor verantwoording afleggen. Dien uw verantwoording, inclusief de nota (s), binnen 4 maanden na afronding van de werkzaamheden in.  Eenmalige subsidie monumenten verantwoorden

 • Informatie voor bedrijven

  De website drachtenwiljemeemaken (dwjm) is de plek voor bedrijven om informatie te vinden over ondernemen in Smallingerland. Denk aan het vestigen van een bedrijf, vergunningen die aangevraagd moeten worden of duurzaamheidssubsidies. DWJM

 • Uitslag verkiezingen 2018

  Bekijk de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 op verkiezingsuitslagen.nl

 • Ontheffing bij verhuizing

  Aanvragen ontheffing bij verhuizingen

 • Melding bijeenkomst

  Paracommerciële instellingen mogen maximaal 25 keer per jaar alcohol schenken bij bijeenkomsten van persoonlijke aard of derden. Bijvoorbeeld dorpshuizen en multifunctionele centra in de gemeente, maar buiten Drachten. Meld dit van tevoren bij de gemeente. Melden bijeenkomst

 • Siebren van der Berg

  Gemeentesecretaris/Algemeen directeur Contactgegevens E-mailadres: directiesecretariaat@smallingerland.nl Telefoonnummer: 0512-581208 Nevenwerkzaamheden Bestuurslid PCBO Leeuwarden e.o. (onbetaald)  

 • Dakloos of thuisloos

  Bent u dakloos of thuisloos? Of staat u binnenkort op straat? Door problemen als schulden, weinig geld, verslaving, ruzies, huurachterstand en eenzaamheid wordt het leven soms lastig. Wender kan u helpen bij het vinden van een oplossing. Vraag Wender om hulp

 • Vroegsignalering

  Hier vindt u meer informatie over hoe de gemeente u kan helpen bij schulden.