Zoekresultaat

1 - 10 van de 121 Resultaten
Toon producten van Son en Breugel
 • Vrijwilligersverzekering

  Ook voor vrijwilligers is het belangrijk om goed verzekerd te zijn. Tenslotte kan er tijdens het vrijwilligerswerk altijd iets gebeuren. De gemeente Son en Breugel heeft hiervoor een verzekering afgesloten via ‘Vrijwilligersnet Nederland’. De Vrijwilligerspolis biedt een pakket aan collectieve verzekeringen waarmee vrijwilligersorganisaties hun vrijwilligers gratis en goed kunnen verzekeren. De kosten worden gedragen door de gemeente. De vrijwilligersverzekering is een tweede (secundaire) dekking. Dit betekent dat de eigen aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwilliger, of die van de instelling waarvoor hij of zij de activiteiten verricht, altijd voorgaat op de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het wordt ook wel een 'vangnet' verzekering genoemd. Het is aan te raden om de eigen verzekering niet op te zeggen. De polis bestaat uit: Collectieve ongevallenverzekering & persoonlijke eigendommen Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven / organisaties Bestuurdersaansprakelijkheid Schadeverzekering voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand

 • Bijstand voor zelfstandigen

  Bijstand voor zelfstandigen (BBZ, algemene regeling niet-Corona)) Voor het aanvragen en regelen van BBZ leest u hieronder meer. Soms kunt u als zelfstandig ondernemer bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft. U kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Met een Bbz-uitkering kunt u de kosten van uw levensonderhoud blijven betalen. U kunt ook een lening krijgen voor investeringen in uw bedrijf. Onderstaande  voorwaarden zijn van toepassing op de algemene BBZ-regeling Welke bijstand u precies krijgt hangt af van uw situatie. Hieronder staat per situatie welke hulp u kunt krijgen. U hebt een bijstandsuitkering of WW-uitkering en wilt een eigen bedrijf starten een lening voor voorbereidingskosten, zoals een ondernemingsplan maken (deze hoeft u niet terug te betalen als u geen eigen bedrijf start); een lening om te investeren in uw bedrijf; een lagere WW-uitkering óf 12 maanden behoud van uw bijstandsuitkering. Uw eigen bedrijf heeft financiële problemen een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen; een lening om te investeren in uw bedrijf; een bedrag dat u niet hoeft terug te betalen. U wilt stoppen met uw eigen bedrijf omdat het niet levensvatbaar is een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen. U bent geboren vóór 1960 en uw eigen bedrijf is niet levensvatbaar een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen; een lening om te investeren in uw bedrijf (dit bedrag hoeft u niet altijd terug te betalen). Bezwaar maken Als u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Kampeerontheffing

  Kampeerontheffing (buiten erkende kampeerinrichting) Recreatief kamperen mag in Nederland alleen op campings of terreinen die daarvoor zijn bestemd. Daarbuiten is (recreatief) kamperen dus verboden. Het verbod geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik op eigen terrein. Voor bijzondere situaties kunt u bij de gemeente wel een tijdelijke ontheffing op dit verbod aanvragen. Het kan hierbij gaan om verschillende vormen van kamperen, zoals kamperen bij de boer, kamperen tijdens een evenement of groepskamperen in de vrije natuur. De gemeente stelt onder meer in het kader van de brandveiligheid eisen aan de inrichting van een tijdelijk kampeerterrein.  Een ontheffing kan worden geweigerd in het belang van: de bescherming van natuur en landschap; of de bescherming van een stadsgezicht. U ontvangt binnen 8 weken bericht of u een vergunning krijgt voor het kamperen buiten een kampeerterrein.

 • Terras plaatsen

  Voor het houden van een terras of uitstalling is een vergunning nodig. Onder een terras verstaat de gemeente een buiten de besloten ruimte liggend deel van een horecabedrijf waar zitgelegenheid is en waar tegen vergoeding maaltijden, hapjes en/of dranken worden geserveerd. Van een uitstalling is sprake als iemand goederen op of aan de weg aanbiedt.

 • Vuurwerk verkopen

  U hebt een vergunning nodig om vuurwerk te verkopen aan particulieren. De vergunning vraagt u aan bij de gemeente. Vaak moet u zich ook houden aan de eisen voor de opslag van het vuurwerk.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Voor sommige beroepen heeft u een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig. Een VOG vraagt u online aan, samen met degene die er om vraagt, bv. uw werkgever. Online aanvragen gaat sneller en is goedkoper dan een aanvraag met een papieren formulier.

 • Verplichte verbetering woning

  Als u eigenaar bent van een woning, woonkeet of woonwagen, moet u voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Als uw woning, woonkeet of woonwagen niet meer aan deze eisen voldoet, kan de gemeente u als eigenaar verplichten dit te verbeteren. Als u dit niet doet kan de gemeente de woning sluiten. De kosten zijn dan voor u.

 • Verwijderen privacygevoelige persoonsgegevens

  De gemeente houdt persoonsgegevens over alle inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens heeft de gemeente nodig wanneer u bijvoorbeeld gaat trouwen of wanneer uw paspoort verloopt. Als dit nodig is, kan de gemeente uw gegevens ook delen met andere overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst of de politie. Of met organisaties als pensioenfondsen en woningcorporaties. U kunt alleen gegevens over uw adoptie, uw kind dat u ter adoptie hebt afgestaan of uw geslachtsverandering uit de BRP laten verwijderen.

 • Vuur stoken

  Het is verboden in de open lucht (afval)stoffen te verbranden, tenzij hiertoe een omgevingsvergunning, als bedoeld in art. 2.1 lid e Wabo is verleend. Art. 5.34 Algemene Plaatselijke Verordening Het verbod geldt niet voorzover het betreft het op (eigen) privéterrein hebben van: verlichting door middel van kaarsen, fakkels e.d. sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden verbrand, vuur voor koken, bakken en braden, voorzover dat geen gevaar, overlast of hinder oplevert voor de omgeving. Het college verleent geen ontheffingen voor het stoken van snoeihout. Snoeihout dient voortaan of te worden versnipperd, of te worden afgevoerd naar de milieustraat of er kunnen houtwallen van gemaakt worden. Voor het stoken van kampvuren bij bijvoorbeeld de scouting kan onder oplegging van voorwaarden ontheffing worden aangevraagd en verleend. Het college heeft ook besloten zelf geen kerstboomverbrandingen meer te organiseren, maar over te gaan tot versnipperen van de bomen..

 • Waarmerken kopie of afschrift

  De gemeente kan van bepaalde documenten een gewaarmerkte kopie afgeven. Bijvoorbeeld van uw paspoort of rijbewijs. De ambtenaar verklaart met het waarmerken dat de kopie er precies zo uitziet als het origineel. Een gewaarmerkte kopie of gewaarmerkt afschrift kunt u nodig hebben voor: formele transacties, zoals het kopen van een huis; gevallen waarin u het originele document niet uit handen wilt geven, bijvoorbeeld bij een kopie van een identiteitsdocument. Let op Kopieën van diploma’s en getuigschriften worden niet gewaarmerkt door de gemeente. Hiervoor kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald. Ook documenten met een kerkelijke inslag worden niet gewaarmerkt door de gemeente.

Verfijn zoekopdracht

Digitaal aanvragen

Bevoegd gezag

Acties