Zoekresultaat

1 - 10 van de 106 Resultaten
Toon producten van Son en Breugel
 • Milieustraat

  De milieustraat is de plek waar u uw (grof) afval kunt brengen. Daar wordt het gescheiden ingezameld in grote containers. De Milieustraat is bedoeld voor inwoners van de gemeente Son en Breugel. Als u afval inlevert, moet u uw milieupas laten zien. Openingstijden Maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Happy Hour, woensdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Op zon- en feestdagen is de milieustraat gesloten. Adres:                       Ekkersrijt 7110 5692 HC Son en Breugel Telefoonnummer (0499) 476 508

 • Afvalstoffenheffing

  De gemeente heeft als taak om bij alle woningen afval op te halen. U betaalt hiervoor afvalstoffenheffing. De gemeente gebruikt de opbrengst van de afvalstoffenheffing om het huishoudelijk afval op te halen en te verwerken. U betaalt de afvalstoffenheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Hierop staan verder de rioolheffing en de onroerendezaakbelasting (OZB). U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari. Vanaf 1 januari 2018 krijgt u het aanslagbiljet, een eventuele herinnering en aanmaning alleen nog digitaal via de Berichtenbox bij MijnOverheid.

 • Drank- en horecavergunning

  Als u alcohol verkoopt of schenkt, hebt u een drank- en horecavergunning nodig van de gemeente. Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen. Geen vergunning nodig In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen: supermarkt levensmiddelenwinkel snackbar traiteur  tabakspeciaalzaak slijterij U hebt dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding

  Als u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden. U hoeft de belasting dan niet te betalen. Soms krijgt u alleen kwijtschelding voor een deel van de belasting. U betaalt dan minder belasting. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen. Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding dan kunt u een betalingsregeling aanvragen.

 • Belastingen en heffingen, teruggave

  Gaat u verhuizen naar een andere gemeente en heeft u alle gemeentelijke belastingen en heffingen voor dit jaar al betaald? Dan kunt u in principe de betaalde afvalstoffenheffing en rioolrechten (ten dele) terugkrijgen.

 • Belastingen, betalingsregeling

  U kunt gemeentelijke belastingen in één keer betalen of in termijnen. Meestal mag u in termijnen betalen als u tijdelijk niet kunt betalen, bijvoorbeeld omdat u financiële problemen hebt. U kunt dan een betalingsregeling aanvragen. Als de gemeente akkoord gaat, mag u de gemeentelijke belastingen in termijnen betalen.

 • Bestemmingsplan bekijken

  Het kan belangrijk zijn dat u weet welke bestemming een gebied heeft. Bijvoorbeeld als u een huis gaat kopen, (ver)bouwen of huren. In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Er staat bijvoorbeeld in of een gebied een bedrijvenfunctie of een woonfunctie heeft. Een bestemmingsplan geeft antwoord op vragen als: Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden? Hoe mag een stuk grond gebruikt worden? Mogen wegen worden aangelegd? Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied? Welke bouwregels gelden er voor (ver)bouw van een pand?

 • Planschade

  Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

 • Bestemmingsplan aanpassen

  In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Het gaat altijd over een bepaald gebied. Het bestemmingsplan biedt u antwoord op vragen zoals: Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden? Hoe mag een stuk grond gebruikt worden? Mogen wegen worden aangelegd? Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied? Welke bouwregels gelden er, voor bijvoorbeeld de (ver)bouw van een pand? Als u grond of gebouwen anders wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan toegestaan is, dan kan de gemeente daar in sommige gevallen aan meewerken. Dat kan door een afwijking toe te staan met een afwijkingsprocedure of met het wijzigen van het bestemmingsplan. De gemeente is niet verplicht om mee te werken aan een afwijking of wijziging van een bestemmingsplan.

 • Verwijderen privacygevoelige persoonsgegevens

  De gemeente houdt persoonsgegevens over alle inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens heeft de gemeente nodig wanneer u bijvoorbeeld gaat trouwen of wanneer uw paspoort verloopt. Als dit nodig is, kan de gemeente uw gegevens ook delen met andere overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst of de politie. Of met organisaties als pensioenfondsen en woningcorporaties. U kunt alleen gegevens over uw adoptie, uw kind dat u ter adoptie hebt afgestaan of uw geslachtsverandering uit de BRP laten verwijderen.

Verfijn zoekopdracht

Digitaal aanvragen

Bevoegd gezag

Acties