Resultaten 1 - 10 van 283 resultaten

 • Werknemers met schulden helpen

  Werknemers met schulden helpen

 • Berm gebruiken

  Wanneer iemand de berm wil gebruiken, moet hiervoor ontheffing aangevraagd worden.

 • Afval, GFT

  GFT bestaat uit groente-, fruit- en etensresten en klein tuinafval.

 • Kind erkennen vóór de geboorte

  In sommige gevallen kan een kind erkend worden vóór de geboorte. Iemand wordt dan juridisch ouder. Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten.

 • Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

  Ondernemers kunnen een BIZ oprichten, waarbij ze samen investeren in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving.

 • Caravan parkeren op de openbare weg

  Voor het langdurig parkeren van een caravan of andere aanhangwagen is een ontheffing nodig. Hieraan zijn regels verbonden.

 • Reizen met kinderen

  Als ouder en kind naar het buitenland reizen, heeft het kind een eigen identiteitsbewijs nodig. Soms is ook toestemming nodig van de andere ouder.

 • Jeugdsport, subsidie

  Vertegenwoordigt u een instelling die zich bezig houdt met jeugdsport? De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen of belangengroeperingen.

 • Volwasseneneducatie

  Volwasseneneducatie is onderwijs voor volwassenen en leerlingen die vast zijn gelopen in regulier onderwijs. Het kan gevolgd worden op het ROC.

 • Naamswijziging voornaam

  De rechter kan gevraagd worden een voornaam wijzigen. Een advocaat is nodig om deze aanvraag in te dienen.