Resultaten 1 - 10 van 226 resultaten

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  u moet OZB betalen als u op 1 januari van het betreffende belastingjaar eigenaar bent van een woning, bedrijfspand of onbebouwd perceel grond of gebruiker van een bedrijfspand bent.

 • Seed Valley

  Seed Valley is wereldwijd hét centrum voor plantenveredeling en zaadtechnologie. Tientallen bedrijven werken dagelijks aan de ontwikkeling van nieuwe groenten- en bloemenrassen.

 • Toeristenbelasting

  Uit de toeristenbelasting betaalt de gemeente voorzieningen voor toeristen.

 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

  De APV is een gemeentelijke verordening. In de APV staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid.

 • Waaks

  Heeft u een hond? Dan vragen wij u om de ogen en oren van uw wijk te zijn en mee te doen aan het project Waaks.

 • Ons Stede Broec

  Bij Ons Stede Broec kunt u terecht met alle vragen over hulpverlening, welzijn, jeugdhulp of Wmo-ondersteuning.

 • Compliment geven

  Bent u tevreden over de dienstverlening van de gemeente? Dan kunt u een compliment geven. De gemeente gebruikt de complimenten om ook andere dienstverlening te verbeteren.

 • Burenoverlast

  Burenoverlast is vervelend, het is daarom beter om burenoverlast te voorkomen.

 • Asbestverwijdering

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

 • Reclamevergunning

  In sommige situaties hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van reclame-uitingen.