Resultaten 1 - 10 van 130 resultaten

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  U kunt een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen bij de gemeente. Een keuringsarts bepaalt of u voldoet aan de voorwaarden.

 • Buitenlands huwelijk registreren

  Bent u in het buitenland getrouwd? Dan moet u uw huwelijk laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente.

 • Nederlander worden

  U kunt Nederlander worden als een van uw ouders Nederlander is (van rechtswege), door optie of door naturalisatie.

 • Buitenlandse echtscheiding

  Bent u in het buitenland gescheiden? Dan moet u ervoor zorgen dat uw echtscheiding bij de gemeente wordt geregistreerd.

 • Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken als dit besluit rechtstreeks gevolgen voor u heeft. Dit doet u binnen 6 weken nadat het besluit is bekendgemaakt.

 • Verloren voorwerpen

  Heeft u iets verloren in de gemeente Steenwijkerland? Dan kunt u dit melden via www.verlorenofgevonden.nl U kunt via deze website ook zien of uw voorwerp is gevonden.

 • Persoonsgegevens derden opvragen

  Bent u op zoek naar familie, kijk dan op www.fiom.nl. Als u namens een niet-commerciële instelling of als particulier op zoek bent naar een persoon, dan kunt u geen gegevens opvragen.

 • Middelgrote subsidies tussen € 5.000,- en € 50.000,-

  Subsidies tussen de € 5.000,- en € 50.000,- zijn middelgrote subsidies.

 • Rioolheffing

  De gemeente zorgt voor aanleg, onderhoud en vervanging van de riolering. Maar ook voor het onderhoud van sloten, greppels, vaarwegen en het afvoeren van overtollig water (drainage). U betaalt hiervoor rioolheffing.

 • Kansspelautomaten

  Wilt u één of meer kansspelautomaten in uw horecaonderneming plaatsen? Dan heeft u daarvoor een aanwezigheidsvergunning nodig.