Resultaten 1 - 10 van 153 resultaten

 • Rechtsbijstand

  Heeft u ruzie met uw werkgever, verhuurder of gaat u scheiden? Heeft u juridische hulp nodig? Als u deze kosten niet zelf kunt betalen, biedt bijzondere bijstand soms een oplossing.

 • Vergoeding kosten medisch afval

  Heeft u extra afvalkosten omdat u medisch afval heeft? En woont u nog zelfstandig? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor die extra afvalkosten.

 • Bouw en verbouw, vergunningen

  De gemeente Tiel werkt met de omgevingsvergunning. Ruim 25 vergunningen worden als één behandeld.

 • Parkeervergunning binnenstad - eerstelijnszorg

  Instellingen voor eerstelijnszorg kunnen een parkeervergunning op naam van de instelling aanvragen. Medewerkers (bijvoorbeeld (tand)artsen, wijkverpleegkundigen en maatschappelijk werkenden) kunnen dan zonder tijdslimiet of bijbetaling parkeren in de parkeervakken in de binnenstad om zorg te verlenen.

 • Honden, regels en voorzieningen

  Hondenpoep is vaak een grote ergernis. Het hondenbeleid is om overlast te verminderen. Alle opbrengsten (min de kosten) van de hondenbelasting worden gebruikt om hondenpoep te bestrijden en voorzieningen voor honden te realiseren.

 • Briefadres

  U kunt zich inschrijven op een briefadres als u geen vast woonadres heeft in de gemeente Tiel. Bijvoorbeeld omdat u in een zorginstelling of gevangenis verblijft.

 • Energielabel

  Een energielabel laat zien hoe energiezuinig uw woning is. Huiseigenaren zijn verplicht bij verkoop of verhuur van de woning een (definitief) energielabel aan de koper of huurder te geven.

 • Aangifte overlijden

  Aangifte doen van het overlijden van een persoon is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer de aangifte bij de gemeente. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. U doet de aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden.

 • Standplaats aanvragen

  Wilt u goederen of waren verkopen vanuit een kraam of wagen op een standplaats op of aan de (openbare) weg? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. De standplaatsvergunning vraagt u aan bij de gemeente.

 • Kinderopvang starten

  Het is belangrijk dat een kindercentrum, gastouderlocatie of peuterspeelzaal van goede kwaliteit is. Als u een organisatie in de kinderopvang hebt, wordt uw locatie daarom ieder jaar gecontroleerd door een inspecteur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).