Zoekresultaat

1 - 10 van de 241 Resultaten
Toon producten van Utrecht (Utr)
 • Aanhanger of bakfiets lenen

  Bij de afvalscheidingsstations kunt u gratis een aanhanger of een bakfiets lenen voor het wegbrengen van uw grofvuil of snoeiafval. Hoe werkt het? U kunt een aanhanger of bakfiets lenen voor een dagdeel: openingstijd - 13.00 uur 13.30 - 16.30 uur Reserveer deze minimaal een dag van tevoren. Reserveer aanhanger of bakfiets Afmetingen De aanhanger is een open kar van 2 x 1,1 x 0,34 m. De grootte van de bakfiets is 1 x 0,5 x 0,6 m. Meenemen Uw rijbewijs (B of BE). (alleen bij aanhanger) Uw groene kaart (internationaal verzekeringsbewijs). (alleen bij aanhanger) Extra kentekenplaat van uw auto. (alleen bij aanhanger) € 100 (contant) voor de borg. Net of zeil voor het afdekken van de lading. Bevat uw afval asbest? Neem dan uw toestemmingsbewijs voor het verwijderen van asbest mee. Regels Alleen inwoners van Utrecht mogen een aanhanger of een bakfiets lenen. Bedrijven niet. U leent een aanhanger of een bakfiets alleen voor het vervoeren van grofvuil. U kunt een aanhanger of een bakfiets niet op dezelfde dag aanvragen en lenen. U moet de lading afdekken met een zeil of net. U mag uw vuil bij ieder afvalscheidingsstation inleveren, maar de aanhanger of de bakfiets moet u wel op tijd terugbrengen bij het afvalscheidingsstation waar u deze hebt geleend. U mag een ander persoon machtigen om uw aanhangwagen of bakfiets op te halen en/of in te leveren. Daarvoor is een toestemmingsverklaring nodig (kan gewoon een briefje zijn met toestemming en handtekening), legitimatie van degene die machtigt en van de gemachtigde. Een aanhanger of een bakfiets brengt u schoon terug. Let op: zorg er wel voor dat u de bakfiets niet te zwaar belaadt. Om het afvalstation te bereiken moet u een heuveltje op. Aanvullende regels voor het huren van een aanhanger De aanhanger mag achter uw eigen auto, met een B/BE rijbewijs. De aanhanger heeft een 7-polige stekker. Heeft uw voertuig een 13-polige stroomaansluiting? Zorg dan zelf voor een verloopstekker. De maximale belading van de aanhanger is 500kg.

 • Aanschaf en plaatsing zonneboiler, subsidie aanvragen

  U kunt een subsidie aanvragen voor de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler. U kunt de subsidieaanvraag indienen tot uiterlijk 3 maanden nadat het zonneboilersysteem is geplaatst. De datum op de rekening is hierbij bepalend. Waar is de subsidie voor? De subsidie is voor particulieren of Verenigingen van Eigenaren (VvE) die een zonneboiler of zonnecollectoren aanschaffen en plaatsen. Wat stuurt u mee? Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier: rekening van de plaatsing met daarop de adresgegevens van de woning foto’s van het geïnstalleerde zonneboilersysteem als u geen eigenaar bent van de woning: een akkoordverklaring van de eigenaar voor de plaatsing van de zonneboiler Vraagt u de subsidie aan als VvE? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe: kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel kopie statuten Inwoner/persoon Met DigiD Vraag subsidie aan Organisatie/bedrijf Zonder eHerkenning Vraag subsidie aan Voorwaarden U bent eigenaar of huurder van de woning De woning staat in de gemeente Utrecht U hebt geen andere bijdrage van de gemeente Utrecht gekregen voor dezelfde zonneboiler of zonnecollectoren Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken wij naar de eisen en voorwaarden in de beleidsregel zonneboilers. Hoeveel subsidie kunt u krijgen? De subsidie is maximaal € 200,- per huisadres of zonnecollectorsysteem. Wat kunt u verwachten? De subsidieaanvragen behandelen we op volgorde van binnenkomst tot het budget op is. Als u de aanvraag compleet en op tijd indient krijgt u binnen 12 weken een besluit. Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag? Neem contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36. Lees ook Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht Programma Utrechtse Energie!

 • Aansprakelijk stellen gemeente, schade melden

  Hebt u schade opgelopen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld door een slecht wegdek? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Hebt u een schade- of rechtsbijstandverzekering? Bent u verzekerd voor de opgelopen schade of hebt u een rechtsbijstandverzekering? Neem het verder op met uw verzekeringsmaatschappij. Bent u niet verzekerd? Dan kunt u zelf de gemeente aansprakelijk stellen. Wat stuurt u mee? U moet aantonen dat de gemeente aansprakelijk is voor uw schade. Stuur daarom alle gevraagde bewijsstukken mee. Zo kunnen we sneller en beter uw aanvraag beoordelen. Foto’s van het object of de situatie die de schade heeft veroorzaakt. Foto’s van de locatie waar de schade is ontstaan. Foto’s van de schade. Ondertekende getuigenverklaringen (pdf, 240 kB, indien getuigen aanwezig). Een herstelofferte of reparatienota. Schade veroorzaakt door een voertuig van de gemeente? Dan is een volledig ingevuld Europees schadeformulier (aanrijdingsformulier) verplicht.  Verder kunt u denken aan: rapport van een schade-expert proces-verbaal van de politie Meld schade Hulp nodig bij het invullen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 030. Wanneer hoort u van ons? Binnen 4 weken krijgt u een bericht. U hoort dan of wij vinden dat de gemeente aansprakelijk is voor de opgelopen schade. Of u hoort of wij hier meer tijd voor nodig hebben. Minder winst voor ondernemers door werkzaamheden van de gemeente Lees meer over nadeelcompensatie en vraag het aan Waarde woning daalt door veranderde bestemmingsplan Lees meer over planschade en vraag het aan

 • Achternaam kind, naamskeuze

  Bij de geboorte van uw eerste kind kunt u kiezen of uw kind de achternaam van de moeder of die van de vader of duomoeder krijgt. De informatie op deze pagina gaat over situaties naar Nederlands recht. Als het kind niet de Nederlandse maar een andere nationaliteit heeft, wordt de achternaam bepaald naar het namenrecht van dat land. Om naamskeuze vast te leggen komt u samen naar Burgerzaken. Dit kan voor de geboorte of tijdens de geboorteaangifte. Maak een afspraak Welke achternaam krijgt uw kind? Uw kind krijgt bij de geboorte automatisch de achternaam van de vader of duomoeder, of moeder. Als het kind op die manier niet de naam krijgt die u wilt, moet u naamskeuze doen voor de naam van de andere ouder. De achternaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders. Als de achternaam eenmaal is vastgelegd kan deze meestal niet meer veranderd worden. Meenemen naar uw afspraak geldig identiteitsbewijs van beide ouders beide ouders moeten in persoon aanwezig zijn Huwelijk of geregistreerd partnerschap van man en vrouw Binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van een man en een vrouw krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader. Wilt u dit niet, dan kunt u uiterlijk bij de aangifte van geboorte naamskeuze doen voor de achternaam van de moeder. Het heeft de voorkeur om dit tijdens de zwangerschap al te regelen. Huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen zijn 3 situaties mogelijk. Hebt u een verklaring van anoniem zaaddonorschap van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de duomoeder. Wilt u dit niet, dan kunt u uiterlijk bij de aangifte van geboorte naamskeuze doen voor de achternaam van de moeder. Het heeft de voorkeur om dit tijdens de zwangerschap al te regelen. Hebt u geen verklaring van anoniem zaaddonorschap van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting? En de duomoeder erkent het kind? Bij de erkenning kiest u tegelijkertijd welke achternaam het kind krijgt. Hebt u geen verklaring van anoniem zaaddonorschap van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting? En de duomoeder erkent het kind niet maar adopteert het? Het kind krijgt automatisch de naam van de moeder. Wilt u dit niet? Dan doet u uiterlijk bij de aangifte van de geboorte een naamskeuze voor de naam van de aanstaande duomoeder. U kunt dit ook bij de adoptieprocedure bij de rechtbank regelen. Informeer hiervoor bij uw advocaat. Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap Bent u ongehuwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt het kind automatisch de naam van de moeder. Wilt u de naam van de erkenner (de vader of de duomoeder)? Dan maakt u deze naamskeuze bij de erkenning. Bij adoptie wordt de naam bepaald tijdens de procedure bij de rechtbank. Informeer hiervoor bij uw advocaat. Achternaam veranderen bij huwelijk of partnerschap Als u een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat met de andere ouder van uw kind, kunt u eenmalig en alleen op deze dag opnieuw een naamskeuze doen. Laat ruim van tevoren aan de trouwgemeente weten dat u de achternaam van uw kind(eren) wilt veranderen. Deze gemeente regelt dan dat u bij het huwelijk opnieuw naamskeuze kunt doen.

 • Achternaamgebruik veranderen

  U kunt altijd het gebruik van uw achternaam online veranderen. Bijvoorbeeld na een scheiding maar ook tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt kiezen voor: alleen uw eigen naam alleen de naam van uw partner de naam van uw partner gevolgd door uw eigen naam uw eigen naam gevolgd door de naam van uw partner Verander achternaamgebruik De gemeente verwerkt binnen een week de verandering. U ontvangt een schriftelijke bevestiging. Uw keuze wordt opgenomen in de BRP (Basisregistratie Personen). Op deze manier zijn andere overheidsorganisaties ook op de hoogte. Zij zijn overigens niet verplicht om daar gebruik van te maken. U informeert zelf andere instellingen en bedrijven over uw keuze. Op officiële documenten als paspoort of rijbewijs staat altijd uw eigen achternaam (eventueel aangevuld met de naam van uw partner), ook al hebt u een andere achternaam gekozen. Geeft u geen wijziging door na een scheiding, huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan verandert het achternaamgebruik niet en wordt u op dezelfde manier aangeschreven als daarvoor. Voornaam of achternaam officieel veranderen Als u uw voornaam wilt veranderen, kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de rechtbank. Hiervoor hebt u een advocaat nodig. Wilt u uw achternaam officieel veranderen? Dan verandert de achternaam die u bij geboorte, erkenning of adoptie hebt gekregen. Een verandering van uw achternaam vraagt u aan bij Justis. Naam van uw ex-partner of overleden partner gebruiken Bent u gescheiden of is uw partner overleden? Dan mag u zijn of haar achternaam blijven gebruiken. Dat kan tot het moment dat u met iemand anders trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Andere nationaliteit Hebt u een andere nationaliteit dan de Nederlandse? Bij bepaalde nationaliteiten wijzigt de geboortenaam door het huwelijk. U kunt contact opnemen met de autoriteiten van uw land voor informatie. De gemeente kan uw naamswijziging registeren in de Basisregistratie Personen (BRP). U maakt daarvoor telefonisch een afspraak via telefoonnummer 030 – 286 00 00 (van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur). In het telefoongesprek hoort u welke documenten u moet meenemen naar de afspraak. Persoonlijk of schriftelijk uw achternaamgebruik veranderen Wilt u uw naamgebruik veranderen aan de balie? Maakt u dan een afspraak. Denk eraan uw identiteitsbewijs mee te nemen. Voor het schriftelijk doorgeven van de verandering van uw achternaam gebruikt u het formulier Verzoek naamgebruik (pdf, 71 kB). U print dit en stuurt het per post op. Het adres staat op het formulier.

 • Activiteiten primair onderwijs, subsidie aanvragen

  Utrechtse schoolbesturen voor primair onderwijs kunnen jaarlijks subsidie vragen voor verschillende activiteiten in het primair onderwijs. Al deze activiteiten staan in de beleidsregel onderwijs gemeente Utrecht 2020. Lees de beleidsregel onderwijs gemeente Utrecht 2020 Het gaat om de structurele activiteiten: versterken van Taal (artikel 8.1) brede schoolacademie (artikel 8.2) taalschool (artikel 8.3) conciërges (artikel 8.4) combinatiefuncties Brede School en Talentontwikkeling (artikel 8.6) cultuureducatie (artikel 10.1) En de incidentele activiteit: onderwijsimpuls (artikel 10.2, u kunt deze subsidie ook los van de jaarlijkse aanvraag indienen via https://www.utrecht.nl/subsidieonderwijsimpuls/) Wat stuurt u mee? Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier: plan van aanpak volgens de eisen in artikel 5 van de beleidsregel sluitende begroting  overzicht, op bestuursniveau, van andere subsidieaanvragen en/of inkomstenbronnen voor dezelfde activiteit(en) extra bijlagen die nodig zijn per activiteit Subsidie aanvragen U kunt de subsidie voor 2020 tot en met 15 oktober 2019 aanvragen. In het aanvraagformulier kunt u aanvinken voor welke activiteiten u subsidie vraagt. U mag ook voor elke activiteit een nieuw formulier invullen. Vraag subsidie aan (voor organisaties) Aan welke voorwaarden moet u voldoen? Alle eisen en criteria aan de aanvrager en de activiteiten staan in de beleidsregel onderwijs 2020. Wat kunt u verwachten? Doet u de aanvraag voor 1 oktober en is uw aanvraag compleet? Dan ontvangt u voor 31 december een besluit. Anders kan het een paar weken langer duren. Verantwoording Na afloop van de activiteiten moet u ons een verantwoording over de activiteiten per kalenderjaar sturen. Wat wij precies verwachten kunt u lezen in het besluit op uw subsidieaanvraag. Meer informatie over de financiële verantwoording leest u bij de regels voor subsidies. Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag? Neem contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36. Lees ook… Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht. Onderwijs in Utrecht

 • Activiteiten voortgezet onderwijs, subsidie aanvragen

  Utrechtse schoolbesturen voor voortgezet onderwijs kunnen jaarlijks subsidie vragen voor verschillende activiteiten in het voortgezet onderwijs. Al deze activiteiten staan in de beleidsregel onderwijs gemeente Utrecht 2020. Lees de beleidsregel onderwijs gemeente Utrecht 2020 Het gaat om de structurele activiteiten: internationale schakelklassen (artikel 9.1) combinatiefuncties Brede School en Talentontwikkeling (artikel 9.5) cultuureducatie (artikel 10.1) En de incidentele activiteit: onderwijsimpuls (artikel 10.2, u kunt deze subsidie ook los van de jaarlijkse aanvraag indienen via https://www.utrecht.nl/subsidieonderwijsimpuls/) Wat stuurt u mee? Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier: plan van aanpak volgens de eisen in artikel 5 van de beleidsregel sluitende begroting  overzicht, op bestuursniveau, van andere subsidieaanvragen en/of inkomstenbronnen voor dezelfde activiteit(en) extra bijlagen die nodig zijn per activiteit Subsidie aanvragen U kunt de subsidie voor 2020 tot en met 15 oktober 2019 aanvragen. In het aanvraagformulier kunt u aanvinken voor welke activiteiten u subsidie vraagt. U mag ook voor elke activiteit een nieuw formulier invullen. Vraag subsidie aan (voor organisaties) Aan welke voorwaarden moet u voldoen? Alle eisen en criteria aan de aanvrager en de activiteiten staan in de beleidsregel onderwijs 2020. Wat kunt u verwachten? Doet u de aanvraag voor 1 oktober en is uw aanvraag compleet? Dan ontvangt u voor 31 december een besluit. Anders kan het een paar weken langer duren. Verantwoording Na afloop van de activiteiten moet u ons een verantwoording over de activiteiten per kalenderjaar sturen. Wat wij precies verwachten kunt u lezen in het besluit op uw subsidieaanvraag. Meer informatie over de financiële verantwoording leest u bij de regels voor subsidies. Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag? Neem contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36. Lees ook… Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht. Onderwijs in Utrecht

 • Adoptie

  Adoptie betekent dat 1 of 2 personen een kind aannemen tot hun wettige kind. Er ontstaat een nieuwe juridische familieband, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Adoptie buitenlandse kinderen Aan het adopteren van een kind uit het buitenland, gaat een lang traject vooraf.Na aankomst in Nederland moet het kind binnen 5 werkdagen na aankomst worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Daarvoor moet u een afspraak maken. Kies bij het maken van een afspraak voor Burgerzaken en het product ‘Verhuizing vanuit het buitenland’. Maak een afspraak Meenemen: geldig legitimatiebewijs van de adoptiefouders en het kind; als dat er is: buitenlandse geboorteakte kind; adoptiebeschikking en overige adoptiedocumenten. En als het van toepassing is: bewijs dat de adoptie volgens het adoptieverdrag heeft plaatsgevonden; beginseltoestemming Ministerie van Justitie.  In sommige gevallen komt het kind Nederland binnen als vreemdeling en moet er een verblijfsvergunning worden aangevraagd. Adoptie Nederlandse kinderen Adoptie van een Nederlands kind komt meestal voor bij duomoeders of stiefouders.  Duomoeders 2 vrouwen die samen een kind krijgen kunnen voor of na de geboorte een verzoek voor adoptie door de duomoeder indienen bij de rechtbank. Stiefouders De nieuwe partner van 1 van de ouders adopteert het kind. De stiefouder moet minstens 3 jaar samenleven met de ouder en minstens 1 jaar voor het kind hebben gezorgd. Meer informatie Stichting adoptievoorzieningen Rijksoverheid-adoptie

 • Adresonderzoek, aanvragen

  Staan op uw adres personen ingeschreven die daar niet meer wonen, of krijgt u post van oude bewoners? Heeft iemand een briefadres op uw adres en kunt u die persoon niet meer bereiken? Dan kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te starten. Wij zoeken uit waar deze personen nu wonen en we vragen hun het nieuwe adres door te geven. Adresonderzoek aanvragen U kunt in het formulier kiezen voor het aanvragen of het beëindigen van een adresonderzoek. Inwoners Met DigiD Vraag adresonderzoek aan Zonder DigiD Vraag adresonderzoek aan Organisaties Zonder eHerkenning Vraag adresonderzoek aan U mag ook een afspraak maken voor een bezoek aan de balie: Verhuizing binnen de gemeente Utrecht. Neem een geldig legitimatiebewijs mee naar de afspraak. Heb u nog andere gegevens? Weet u waar de oude bewoners naartoe zijn verhuisd? Hebt u andere gegevens zoals een e-mailadres of telefoonnummer? Noem dit dan in uw verzoek of bij uw afspraak. Met deze extra gegevens gaat het onderzoek sneller. Kosten Het starten van een adresonderzoek is gratis. Resultaat De betrokken personen staan niet meer op uw adres ingeschreven als: zij zelf een adreswijziging doorgeven de gemeente na goed onderzoek de personen van uw adres uitschrijft Een onderzoek duurt gemiddeld 3 maanden. Pilot onterechte inschrijvingen Met deze pilot zorgen we dat de nieuwe bewoners nog de enigen zijn die op een adres staan ingeschreven. Lees meer over de pilot.

 • Amateurkunst, basissubsidie aanvragen

  Amateurkunstverenigingen en –stichtingen kunnen subsidie vragen voor: het honorarium van de artistieke leiding de huur van een oefenruimte. Aanvragen U kunt van juli tot 1 oktober de subsidie voor het volgende jaar aanvragen. Vraag subsidie aan (voor organisaties) Muziekgezelschappen van studenten kunnen niet rechtstreeks bij de gemeente subsidie aanvragen. Zij kunnen subsidie aanvragen via het KOSMU (Koördinerend Orgaan Studenten Muziekgezelschappen Utrecht). Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag? Neem gerust contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36. Aan welke voorwaarden moet u voldoen? u kunt subsidie vragen voor maximaal 3 groepen elke groep heeft minimaal 10 actieve leden meer dan de helft van de leden woont in Utrecht u krijgt geen andere jaarsubsidie binnen het programma Cultuur van de gemeente u oefent op een locatie in Utrecht de artistieke leiding is gekwalificeerd Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken wij naar de eisen en criteria in de beleidsregel basissubsidies amateurkunst. Hoeveel subsidie kunt u krijgen? U kunt maximaal de volgende subsidiebedragen aanvragen: 50% van de kosten voor de artistieke leiding tot een maximum van € 2.000,- per groep 50% van de kosten voor de huur van een oefenruimte tot een maximum van € 1.000,- per groep Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen? Upload dan de volgende bijlagen in het aanvraagformulier: balans van het voorgaande jaar kopie uittreksel uit het verenigingen-, stichtingen- of handelsregister van de Kamer van Koophandel kopie statuten van de organisatie kopie bankafschrift van de organisatie Wat kunt u verwachten? Is uw subsidieaanvraag compleet en op tijd ingediend, dan krijgt u uiterlijk 31 december ons besluit. De subsidie wordt direct vastgesteld. Dit wil zeggen dat geen verantwoording achteraf plaatsvindt. Wel doen wij achteraf, steekproefsgewijs, een financiële en inhoudelijke controle. Let op! Hebt u veel eigen vermogen? Is uw eigen vermogen eind 2018 groter dan 50% van de exploitatielasten in 2020? Dan wordt het deel dat boven de 50% uitkomt gekort op de maximale subsidie. Voor speciale uitgaven in 2019 en/of 2020 kunt u, vóór u de basissubsidie aanvraagt, toestemming krijgen tot het aanmaken van een bestemmingsreserve. Deze bestemmingsreserve telt niet mee voor de berekening van het eigen vermogen. U kunt dit tot en met 10 september 2019 aanvragen via basissubsidieamateurkunst@utrecht.nl. U hoort voor 1 oktober of u toestemming hebt. Lees ook... Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.

Verfijn zoekopdracht

Bevoegd gezag

Acties