Resultaten 1 - 10 van 113 resultaten

 • Rectificatie gegevens

  Via het online formulier kunt u opvragen welke gegevens de gemeente van u heeft. Ook kunt u vragen om uw gegevens te rectificeren. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die lange tijd een laag inkomen en weinig vermogen hebben. De toeslag vraagt u aan bij de gemeente.

 • Laadpaal voor elektrische auto's aanvragen

  Als u uw elektrische auto niet op eigen terrein kunt opladen, kunt u online een openbare laadpaal aanvragen. De gemeente bepaalt waar deze laadpaal komt.

 • Rioolheffing

  U betaalt rioolaansluitrecht als u op 1 januari eigenaar bent van een woning die op het gemeenteriool is aangesloten. Als huurder of gebruiker van een woning of bedrijf betaalt u voor het afvoeren van uw afvalwater.

 • Attestatie de vita of bewijs van in leven zijn

  Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is het schriftelijke bewijs dat u volgens de BRP nog in leven bent. Vraag het persoonlijk aan.

 • BezoekersApp voor bezoekers centrumbewoners betalen

  Als u in het centrumgebied woont, kunt u met de BezoekersApp betalen voor uw bezoekers die met de auto komen. U betaalt dan maar € 1,00 per uur.

 • Rechten persoonsgegevens

  Via het online formulier kunt u opvragen welke gegevens de gemeente van u heeft. Ook kunt u vragen om uw gegevens te rectificeren. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD.

 • Hondenbelasting

  Heeft u één of meerdere hond(en) dan moet u hondenbel­asting betalen. Meld uw hond aan of af via de digitale belastingbalie. Bekijk de tarieven hondenbelasting.

 • Geldregelingen voor minima

  De gemeente Veenendaal heeft regelingen als u van een laag inkomen moet rondkomen. De minimaregelingen vraagt u digitaal aan bij Bureau Minimaregelingen.

 • Verplichtingen bij een bijstandsuitkering

  Vraagt u een bijstandsuitkering aan, of hebt u een bijstandsuitkering? Dan hebt u verplichtingen en moet u snel werk vinden. Bekijk wat we van u verwachten.