Resultaten 1 - 10 van 478 resultaten

 • Exploitatievergunning horecabedrijf

  Wilt u een horecagelegenheid starten? Of overnemen? Dan heeft u een exploitatievergunning nodig.

 • Ontwikkelverzoek Wro

  Heeft u bouwplannen waarbij u de functie van een gebouw wijzigt, bijv. een schoolgebouw veranderen in een woning of bouwen op een locatie waar geen bouwmogelijkheden zijn dan kunt u een verzoek indienen voor een vooroverleg

 • Studietoeslag aanvragen

  Ben je een scholier of student van 15 jaar of ouder? En kun je niet het minimumloon bijverdienen door een beperking? Dan kun je misschien een studietoeslag krijgen van de gemeente.

 • Aanschrijving door de gemeente

  De gemeente ziet erop toe dat iedereen regels naleeft. Dit kan zijn bij bouwen/verbouwen of gedrag in de woonomgeving.

 • Voornaam of achternaam veranderen

  Wilt u uw voornaam of achternaam veranderen? U kunt de rechter vragen om uw voornaam te wijzigen. Een verzoek om uw achternaam (geslachtsnaam) te veranderen doet u bij Dienst Justis, Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. Uit een VOG blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar is voor een baan, visum, emigratie of werkvergunning.

 • Materialen lenen

  U kunt van de gemeente materialen of materieel lenen. Bijvoorbeeld het gebruik van dranghekken en andere voorzieningen voor het houden van evenementen. Wilt u materialen lenen, vraag dit dan aan bij de gemeente.

 • Bijdrage maatschappelijke activiteiten aanvragen

  De regeling bijdrage maatschappelijke activiteiten (RBMA) vergoedt kosten voor een activiteit, lidmaatschap of abonnement voor mensen met een laag inkomen. Er is een basis vergoeding en een extra vergoeding.

 • Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Woonwagen, standplaats

  Als u een woonwagen hebt, mag die niet overal staan. Neem contact op met Woonpartners om te te vragen waar een plek is voor een standplaats. Als u een standplaats krijgt toegewezen, hebt u een omgevingsvergunning nodig om uw woonwagen daar neer te zetten.