Resultaten 1 - 10 van 246 resultaten

 • Ontwikkelverzoek Wro

  Heeft u bouwplannen waarbij u de functie van een gebouw wijzigt, bijv. een schoolgebouw veranderen in een woning of bouwen op een locatie waar geen bouwmogelijkheden zijn dan kunt u een verzoek indienen voor een vooroverleg

 • Studietoeslag aanvragen

  Ben je een scholier of student van 15 jaar of ouder? En kun je niet het minimumloon bijverdienen door een beperking? Dan kun je misschien een studietoeslag krijgen van de gemeente.

 • Aanschrijving door de gemeente

  De gemeente ziet erop toe dat iedereen regels naleeft. Dit kan zijn bij bouwen/verbouwen of gedrag in de woonomgeving.

 • Voornaam of achternaam veranderen

  Wilt u uw voornaam of achternaam veranderen? U kunt de rechter vragen om uw voornaam te wijzigen. Een verzoek om uw achternaam (geslachtsnaam) te veranderen doet u bij Dienst Justis, Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 • Bijdrage maatschappelijke activiteiten aanvragen

  De regeling bijdrage maatschappelijke activiteiten (RBMA) vergoedt kosten voor een activiteit, lidmaatschap of abonnement voor mensen met een laag inkomen. Er is een basis vergoeding en een extra vergoeding.

 • Rioolverstopping

  Als het riool bij u verstopt is dan moet u de verstopping zelf oplossen. 

 • Straatartiest optreden

  Als u op straat wilt optreden, vraag dan van tevoren aan de gemeente of u hier een ontheffing voor nodig hebt.

 • Gemeentelijk pand gebruiken

  Sommige gemeentelijke panden “Maatschappelijk Vastgoed” worden verhuurd voor activiteiten met een “maatschappelijke waarde”. 

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Een bewijs van Nederlanderschap is een schriftelijke verklaring van de gemeente. Hierin staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt.

 • Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

  Uw kind mag vanaf 4 jaar naar school. Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig.