Resultaten 1 - 10 van 324 resultaten

 • Identiteitsfraude

  Bij identiteitsfraude maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens.

 • Bijzonder transport

  In bepaalde gevallen is een ontheffing nodig voor het vervoeren van lading. Dat heet bijzonder transport.

 • Gemeentelijke onderscheidingen aanvragen

  De gemeente Wassenaar kent diverse onderscheidingen.

 • Stedenbouwkundige plannen bekijken

  De gemeente maakt plannen voor gebieden waarop gebouwd moet worden. Deze stedenbouwkundige plannen staan op Ruimtelijkeplannen.nl.

 • Milieustraat

  Milieustraten zijn bedoeld voor afval dat de gemeente niet huis-aan-huis ophaalt. Het afval moet gescheiden worden aangeboden.

 • Certificate of good conduct

  A VOG shows that your past behavior does not pose any risk for you being able to take a particular job or position within a company.

 • Sloopmelding gebouw of deel gebouw

  Meestal is er geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet de sloop wel gemeld worden. Soms is een omgevingsvergunning nodig.

 • Briefadres

  Als iemand geen vast woonadres heeft, kan tijdelijk ingeschreven worden op een ander adres. Op dit adres wordt dan de post ontvangen.

 • Tijdelijke verhuur leegstaand pand

  Sommige leegstaande panden mogen tijdelijk verhuurd worden. Hiervoor is een vergunning nodig.

 • Rioolheffing

  Woning- en bedrijfspandeigenaren betalen mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool middels een aanslag rioolheffing.