Resultaten 1 - 10 van 37 resultaten

 • Waterdata - Openbare gegevens over water

  De Dommel deelt actuele waterdata. Iedereen kan en mag deze gebruiken.

 • Bronnering en grondwatersanering

  Als je grondwater wilt onttrekken kan het zijn dat je een watervergunning nodig hebt.

 • Klacht over gedrag bestuurder of medewerker

  Ben je niet tevreden over de manier waarop je door ons bent behandeld? Dan kan je een klacht indienen.

 • Watersysteemheffing ingezetenen

  Als u op 1 januari van het belastingjaar geregistreerd staat als hoofdbewoner in de Basisregistratie Personen (BRP), voorheen Gemeentelijke Bevolkings Administratie (GBA), betaalt u de watersysteemheffing ingezetenen.

 • Geluidsopnamen maken

  Spelregels voor het maken van geluidsopname

 • Schadevergoeding na waterberging

  Heb je schade omdat het waterschap je grond heeft laten overstromen om (regen)water te bergen? Mogelijk krijg je een schadevergoeding.

 • Watertoets - het waterbelang wegen

  De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen op een evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten.

 • Folders aanvragen

  Waterschap De Dommel geeft regelmatig folders en brochures uit die u kunt downloaden en in veel gevallen kosteloos kunt aanvragen.

 • Bezwaar tegen een bestuursbesluit

  Als u het niet eens bent met een besluit van het waterschap, dan kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken.

 • Toepassing tabel afvalwatercoëfficiënten, aanvraag

  U kunt in aanmerking komen voor toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten als u kunt aantonen dat de vervuilingswaarde van het afvalwater vanuit uw bedrijfsruimte per jaar 1.000 vervuilingseenheden of minder bedraagt.