Resultaten 1 - 10 van 51 resultaten

 • Verzoek om informatie (Wet open overheid)

  Wilt u iets weten over het handelen van Waterschap De Dommel? Dan kun je een Wob-verzoek indienen.

 • Waterdata - Openbare gegevens over water

  De Dommel deelt actuele waterdata. Iedereen kan en mag deze gebruiken.

 • Ongewone voorvallen lozingen in oppervlaktewater

  Een ongewoon voorval met (mogelijk) nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het water moet binnen 8 uur worden gemeld.

 • Watervergunning aanvragen

  Gaat u aan de slag in de buurt van water? Kijk of u een vergunning nodig heeft.

 • Poel aanleggen

  Voor de aanleg van een poel is geen vergunning nodig mits u zich houdt aan de randvoorwaarden. Neem bij twijfel contact op met het waterschap.

 • Bronnering en grondwatersanering

  Voor het onttrekken van grondwater gelden regels. Het kan nodig zijn dat u een watervergunning heeft. Bij grote onttrekkingen is toestemming van de provincie nodig.

 • Klacht over gedrag bestuurder of medewerker

  Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop u door het waterschap bent behandeld. U kunt dan een klacht indienen.

 • Watersysteemheffing ingezetenen

  Als u op 1 januari van het belastingjaar geregistreerd staat als hoofdbewoner in de Basisregistratie Personen (BRP), voorheen Gemeentelijke Bevolkings Administratie (GBA), betaalt u de watersysteemheffing ingezetenen.

 • Geluidsopnamen maken

  Spelregels voor het maken van geluidsopname

 • Schadevergoeding na waterberging

  Heeft u schade omdat het waterschap uw percelen heeft laten overstromen om (regen)water te bergen? Mogelijk komt u in aanmerking voor schadevergoeding.