Resultaten 1 - 10 van 30 resultaten

 • Drainage meldingsformulier

  Meldingsformulier drainage

 • Activiteitenbesluit milieubeheer

  Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat algemene milieuregels voor bedrijven.

 • Subsidieverzoek voorkomen wateroverlast

  Aanvragen sponsoring.

 • Subsidieverzoek activiteit of evenement

  Aanvragen sponsoring.

 • Rondleiding rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)

  Hoe wordt afvalwater uit uw huis of bedrijf schoongemaakt zodat dit weer richting beken kan stromen? Volg een rondleiding bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

 • Lozingen

  Gaat u afvalwater, neerslag of andere stoffen in een beek of plas lozen? Lees hier wanneer u dit moet melden of een vergunning nodig heeft

 • Privacyverklaring Waterschap Limburg

  In de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan uw rechten als inwoner en onze plichten als waterschap. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die over u gaan. Denk aan: naam, adres. BSN en financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer.

 • Zienswijze - Meedenken over een ontwerpbesluit

  Bent u het niet eens met een besluit van Waterschap Limburg? Lees hier wat u kunt doen.

 • Melding bouwen en activiteiten in en bij oppervlaktewater

  Wilt u iets aanleggen in of bij oppervlaktewater? Lees wanneer en onder welke voorwaarden dat mag.

 • Belastingen

  Het waterschap heft waterschapsbelasting bij inwoners, grond- en huiseigenaren om de waterschapstaken te kunnen uitvoeren.