Zoekresultaat

1 - 10 van de 29 Resultaten
Toon producten van Waterschap Noorderzijlvest
 • Aanvragen MIA\Vamil subsidie

  Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

 • Belastingaanslag

  Woont u in het gebied van waterschap Noorderzijlvest? Of bent u eigenaar van een woning, gebouw of grond in het gebied? Dan krijgt u een aanslag voor de waterschapsbelastingen. U krijgt deze van het Noordelijk Belastingkantoor.

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een besluit van het waterschap? En heeft dit besluit gevolgen voor u of uw organisatie? Bijvoorbeeld: U mag geen steiger aanleggen bij een watergang en u bent het daar niet mee eens. Stuur dan het digitaal formulier Bezwaarschrift naar het dagelijks bestuur.

 • Bezwaar maken tegen een belastingbesluit

  Vindt u dat uw aanslag voor de waterschapsbelasting niet klopt, bijvoorbeeld omdat hij gebaseerd is op verkeerde gegevens? Of vindt u dat de aanslag niet terecht aan u is opgelegd? Dan kunt u bezwaar maken bij het noordelijkbelastingkantoor.nl.

 • Grondwater in uw woning of openbaar gebouw

  Grondwater problemen in uw eigen woning of openbaar gebouw? Dit is geen taak van het waterschap. Neem contact op met de gemeente. Telefoonnummer 14 050 (zonder netnummer) werkdagen van 8.30 - 17.00 uur.

 • Grondwateronttrekking

  Wanneer een vergunning aanvragen bij het onttrekken van grondwater uit een put of bron. De regels met betrekking tot het slaan en het onttrekken van grondwater uit een put of bron op uw land zijn vastgelegd in de Keur van het waterschap Noorderzijlvest.

 • Handhaving

  In Nederland hebben we regels voor water en bodem. De handhavers van Noorderzijlvest controleren of bedrijven en mensen zich houden aan deze regels. We geven voorlichting over de regels die gelden voor water en bodem. Zo willen we overtredingen zoveel mogelijk voorkomen.

 • Inspraak - indienen zienswijze

  Het bestuur van het waterschap besluit regelmatig over plannen, projecten, regels of vergunningen. Deze besluiten bereiden we zorgvuldig voor. Sommige besluiten legt het bestuur daarom eerst ter inzage, voordat het een definitief besluit neemt. Dit heet dan een ontwerpbesluit. Het is mogelijk om op een ontwerpbesluit te reageren. Dit heet een zienswijze indienen.

 • Inspraak tijdens AB-vergaderingen

  Iedere burger is welkom tijdens vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) en kan in de AB-vergadering inspreken over een onderwerp op de agenda. Inspraakverordening waterschap Noorderzijlvest

 • Klacht aanbesteden

  Bent u het niet eens met een aanbesteding of een onderdeel van een aanbesteding? Gebruik het formulier ‘Klacht aanbesteden’ om uw klacht in te dienen bij het Klachtenmeldpunt Aanbesteden waterschap Noorderzijlvest.

Verfijn zoekopdracht

Bevoegd gezag

Acties