Resultaten 1 - 10 van 42 resultaten

 • Schadevergoeding

  Wij proberen schade altijd te voorkomen. Soms lukt dat niet. We maken bijvoorbeeld een fout in een procedure of bij werkzaamheden. Heb je hier schade van? Vraag ons dan om een schadevergoeding. 

 • Toegangsweg over een sloot of beek maken

  Voor het aanleggen een toegangsweg of inrit over een beek of sloot heb je vaak een vergunning nodig. Lees hoe je die aanvraagt.

 • Afkoppelen

  De regenpijp aan je huis of schuur of het putje in je tuin loskoppelen van het riool. Lees hoe je dit kan doen en welke regels er gelden.

 • Subsidie voor een regenton of een groen (sedum)dak

  Wij geven geen subsidie voor een regenton of een groen (sedum)dak. Sommige gemeenten wel.

 • Water lozen op de RWZI

  Je wil water lozen op een zuivering (RWZI) of op een rioolwaterleiding die naar de zuivering toe gaat. Lees welke regels er zijn.

 • Subsidie voor een regenton

  Wij geven geen subsidie voor een regton. Sommige gemeenten wel.

 • Kabels en leidingen leggen bij een dijk of kade

  Je wil kabels of leidingen leggen bij een dijk of kade. Of je wil deze weghalen. Je hebt hiervoor een vergunning nodig. Lees op deze pagina hoe je die aanvraagt.  

 • Bronneringswater lozen

  Je wil water dat je oppompt bij een bronbemaling lozen op een beek. sloot of vijver. Soms moet je dit melden bij ons. Soms moet je een vergunning aanvragen. Dit hangt af van hoeveel water je wil lozen. En van hoe schoon het water dat je wil lozen is. 

 • Grondwater onttrekken bij nood

  Je wil grondwater onttrekken in geval van nood. Bijvoorbeeld voor het blussen van een brand. Je hebt dan geen vergunning nodig.  Je moet wel een melding doen. Lees hieronder hoe je dat doet.

 • Bronbemalen

  Je wil grondwater uit de grond oppompen om de grondwaterstand tijdelijk te verlagen. Bijvoorbeeld om rioleringsbuizen, leidingen of een kelder aan te leggen.  Voor grote onttrekkingen en voor onttrekkingen bij een dijk heb je een vergunning nodig. Kleinere onttrekkingen hoef je alleen bij ons te melden. Een vergunning of melding regel je altijd voordat je met je activiteiten begint.