Zoekresultaat

1 - 10 van de 151 Resultaten
Toon producten van Weert
 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen of door voertuigen van de gemeente? U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente is pas aansprakelijk wanneer sprake is van nalatigheid. De gemeente moet aantoonbaar in gebreke zijn gebleven. Als dat het geval...

 • Afvalstoffenheffing

  De Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) voert de belastingzaken uit voor de gemeente Weert. De BsGW heft en int de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting. Dit betekent dat u 1 aanslagbiljet krijgt voor zowel de gemeentelijke belastingen als ook de waterschapsbelasting....

 • Afvalwaterlozing, ontheffing

  Wilt u buiten het riool afvalwater lozen, bijvoorbeeld op een beek, rivier, meer of in de grond? Dit is in principe verboden zonder dat u een watervergunning hebt. Is uw woning of ander gebouw (nog) niet aangesloten op het riool, dan kunt een ontheffing aanvragen op het lozingsverbod. Dit doet u bij...

 • Alcohol schenken, ontheffing

  Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft, neemt u dan contact op de gemeente Weert (team Bijzondere Wetten). Zij helpen u graag verder! In het algemeen moet u een vergunningaanvraag indienen tenminste 8 weken voordat u de vergunning gebruikt. Het is aan te bevelen uw aanvraag veel eerder in te dienen...

 • Alcohol verkopen in horeca of slijterij, vergunning

  Wilt u alcohol verkopen en/of in het openbaar schenken? Hiervoor heeft u een vergunning nodig. De aanvraag voor een vergunning geldt in principe alleen voor horecabedrijven, kantines, bedrijfsrestaurants en slijterijen. Voorwaarden Voor verstrekking van alcohol geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar....

 • Antenne(schotel), plaatsen

  Wilt u een antenne(schotel) plaatsen? Dan hebt u hier meestal geen vergunning voor nodig. In bepaalde gevallen is een omgevingsvergunning wel nodig. Kosten Voor het in behandeling nemen van een aanvraag heft de gemeente leges op grond van de legesverordening. Voor meer info over de leges, zie de...

 • Asbestverwijdering

  Wilt u asbest verwijderen in of rondom uw woning / bouwwerk? Aan de verwijdering van asbest zijn regels gesteld. Asbest is een natuurproduct, maar kan grote risico’s voor de gezondheid met zich mee brengen. Vandaar dat er voorzichtig moet worden omgegaan met het slopen van asbest en dient u voorafgaand...

 • Belastingen en heffingen, teruggave

  De Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) voert de belastingzaken uit voor de gemeente Weert. De BsGW heft en int de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting. Dit betekent dat u één aanslagbiljet krijgt voor zowel de gemeentelijke belastingen als ook de waterschapsbelasting....

 • Bestemmingsplan inzien

  Wilt u weten wat de bestemming is van een bepaald gebied? Wat mag u wel of niet (ver)bouwen op uw grond binnen de gemeente? Bij de gemeente kunt u bestemmingsplannen inzien. Met een bestemmingsplan legt de gemeente de functie van gronden en gebouwen vast. Het plan geeft allerlei regels voor huizen,...

 • Planschade

  Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente. Planschade kan op 2 manieren ontstaan: Uw huis of pand is...

Verfijn zoekopdracht

Bevoegd gezag

Acties