Resultaten 1 - 10 van 154 resultaten

 • Verhuizen (binnen Nederland)

  Wie kan een verhuizing doorgeven? Je kunt een verhuizing doorgeven: van jezelf, als je 16 jaar of ouder bent. van je echtgenoot / echtgenote als je op hetzelfde adres woont en beiden naar hetzelfde adres verhuist. van je geregistreerde partner als je op hetzelfde adres woont en beiden naar hetzelfde...

 • Sportaccommodaties huren

  Tarieven huur De tarieven voor de huur van een sportaccommodatie zijn onder andere afhankelijk van het soort vereniging, gebruik en het gedeelte van de accommodatie dat verhuurd wordt. In sommige gevallen kunt u namelijk ook een deel van de accommodatie huren. Sportzalen kunnen half of volledig gehuurd...

 • Recreatiewoning bewonen

  Permanente bewoning van een recreatiewoning is niet toegestaan .

 • Rommelmarkt / snuffelmarkt organiseren

  Wilt u muziek ten gehore brengen en/of alcoholische dranken verstrekken dan moet u hiervoor een afzonderlijke vergunning of ontheffing aanvragen. Tijdig indienen Uw aanvraag moet u minimaal 8 weken vooraf indienen.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Kosten De kosten van de aanleg zijn voor rekening van de aanvrager. De kosten zijn afhankelijk van de afstand tussen het pand en het hoofdriool, de graafwerkzaamheden en de gebruikte materialen. Bij een 'standaard rioolaansluiting' is de afstand tussen de perceelgrens en de gemeentelijke riolering...

 • Nederlander worden door naturalisatie

  Kosten Naturalisatie Naturalisatieverzoek 1 persoon € 1023,- Naturalisatieverzoek samen met partner € 1305,- Mee-naturaliseren door kind jonger dan 18 € 151,- Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel € 760,- Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel samen met partner € 1044,- Optie...

 • Bouw en verbouw, toezicht

  Vermoedt u dat een (ver)bouw(ing) niet volgens de regels verloopt? Dan kunt u uw vermoedens melden bij de gemeente. Het kan dan gaan over: een (ver)bouw(ing) zonder vergunning; een (ver)bouw(ing) welke niet conform bouwtechnische voorschriften verloopt; werkzaamheden buiten normale werktijden of...

 • Exploitatievergunning openbare inrichting

  Onder een openbare inrichting, zoals hier bedoeld, vallen onder andere een hotel, restaurant, pension, café, waterpijpcafé, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis, of coffeeshop waar softdrugs worden verkocht. Daarnaast ook elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte...

 • Nadeelcompensatie

  Nadeelcompensatie (vóór de invoering van de omgevingswet 'planschade' genoemd) ontstaat bijvoorbeeld als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een (wijziging van het) omgevingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. Je kunt dan een financiële...

 • Leerlingenvervoer

  Toelichting bij het aanvraagformulier Bij het aanvraagformulier hoort een toelichting. Deze toelichting vind je hieronder. Lees de toelichting Algemene informatie Voor de toekenning van de bekostiging wordt uitgegaan van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke...