Resultaten 1 - 10 van 17 resultaten

 • Wijzigen waterpeil

  Voor het wijzigen van een waterpeil in een gebied kun je een verzoek doen voor een peilwijziging. Afhankelijk van de invloed verloopt de afhandeling via een watervergunning of een peilbesluit.

 • Aanbestedingen

  Europese en nationale aanbestedingen vind je op tenderned.nl. Lees hier meer over digitale aanbesteding en ons digitale aanbestedingsproces.

 • Onderhoud sloten

  Als eigenaar van een stuk grond dat grenst aan een sloot heb je vaak de plicht om deze te onderhouden. Waarom? We leggen het hier uit.

 • Officiële bekendmakingen

  Blijf op de hoogte van onze activiteiten en ontvang onze publicaties zoals kennisgevingen en bekendmakingen (waterschapsblad) per e-mail.

 • Onderhoud polderdijken

  Eigenaren van gronden die dienen als een polderdijk (ook wel waterkering, genoemd), hebben de plicht deze jaarlijks te onderhouden.

 • Overlast doorgeven

  Te hoog of te laag waterpeil? Schade aan polderdijken of kaden? Muskusratten, dode eenden of woekerende waterplanten gezien? Olielozing of ander milieudelict geconstateerd? Geef overlast online aan ons door.

 • Keur Wetterskip Fryslân

  In de keur staan regels ter bescherming van bijvoorbeeld dijken, kades, gemalen, sluizen en stuwen. Ook bepaalde sloten, kanalen, meren en de zee worden beschermd door de regels van de keur.

 • Ontvangstplicht seizoensonderhoud

  Elk seizoen onderhouden wij sloten en vaarten. Als perceeleigenaar ben je verplicht om dit afval te ontvangen en te verwerken. Dit heet ontvangstplicht.

 • Beleid en regels

  Wij stellen regels (verordeningen waaronder de Keur) en beleid op. Deze publiceren we op overheid.nl en op onze website.

 • Waterschapsbelasting

  De belastingaanslag, tarieven, kwijtschelding, bezwaar en betalen van belasting.