Resultaten 1 - 10 van 84 resultaten

 • Zelfstandig wonen

  Voor hulp bij het schoonmaken van uw huis of hulp bij het toegankelijk maken van uw woning, zoals de douche, keuken of traplift.  Let op: belangrijke informatie over huishoudelijke hulp leest u hier.

 • Afschrift Burgerlijke stand

  Heeft u een bewijs nodig van een belangrijke gebeurtenis? Dan kunt u een uittreksel of afschrift uit de Burgerlijke stand aanvragen. Een belangrijke gebeurtenis is een geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap en overlijden. U vraagt een...

 • Dagbesteding

  Dagbesteding is er voor inwoners die hulp nodig hebben bij het invulling geven aan de dag. De invulling vindt buitenshuis plaats, meestal in een kleine groep. Voor deze vorm van ondersteuning is een indicatie nodig.

 • Incidentele festiviteit, kennisgeving

  Een incidentele festiviteit meldt u bij de gemeente. Het gaat dan om een festiviteit, waarbij meer licht en/of geluid is dan is toegestaan volgens de activiteitenbesluit.

 • Asbestverwijdering en slopen

  Wilt u asbest verwijderen of een pand geheel of gedeeltelijk slopen? Doe dan de vergunningcheck op het Omgevingsloket online  (OLO). U kunt hier ook de melding of vergunning indienen.

 • Beschermd wonen

  Beschermd wonen is een zelfstandige woonvorm waarbij er een combinatie van wonen en begeleiding aanwezig is voor mensen met langdurige psychiatrische- of verslavingsproblemen. Hij of zij krijgt gepaste ondersteuning om het gewone leven weer op te pakken. Om te kunnen wonen in een dergelijke woonvorm...

 • Werkzaamheden uitvoeren, vergunning

  Gaat u werkzaamheden uitvoeren in een gebied met een agrarische, landschappelijke of cultuurhistorische waarde? Denk aan het aanleggen van een weg, het graven of dempen van een sloot, of het ophogen met grond. Dan heeft u voor deze werkzaamheden vaak een omgevingsvergunning nodig.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  De gemeente is verplicht om uw gegevens aan verschillende instanties te verstrekken, zoals de Rijksoverheid, pensioenfondsen, het Centraal Justitieel Incassobureau en de belastingdienst. Voor verstrekking aan derden kunt u de gemeente verzoeken om geheimhouding van uw persoonsgegevens.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Bent u gehandicapt en kunt u uw auto niet op eigen terrein parkeren? Dan kunt u bij de gemeente een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen in de buurt van uw huis.

 • Ondersteuning minima

  Bijvoorbeeld voor een computer voor schoolgaande kinderen of voor huisraad. Dit zijn de mogelijkheden: Kinderen Declaratiefonds Kindertoeslag voor (schoolgaande) kinderen onder de 18 Declaratiefonds Computervergoeding voor schoolgaande kinderen vanaf groep 3 Jeugdfonds Sport & Cultuur Stichting Leergeld...