Resultaten 1 - 10 van 45 resultaten

 • Alcoholwetvergunning

  Voor het schenken en verkopen van alcohol is een vergunning en/of ontheffing nodig. Hierbij gelden voorwaarden.

 • Beschermde dieren

  Beschermde diersoorten mag u niet bestrijden.

 • Vliegvelden bij Beekdaelen

  Informatie over AWACS en Maastricht Aachen Airport.

 • Belastingen

  De heffing en inning van gemeentelijke belastingen wordt verzorgd door de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

 • Sloopmelding gebouw of deel gebouw

  Meestal is er geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet de sloop wel gemeld worden. Soms is een omgevingsvergunning nodig.

 • Eikenprocessierups

  De eikenprocessierupsen zitten in grote delen van Nederland in eikenbomen. Ze kunnen voor overlast zorgen.

 • Kinderopvangtoeslag

  Kinderopvangtoeslag is een (gedeeltelijke) vergoeding in de kosten van kinderopvang. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van vele factoren.

 • Marktplaats aanvragen

  Voor een plaats op de markt is een marktplaatsvergunning nodig. Dit geldt voor alle soorten markten.

 • Bouwwerk, start gereedmelding

  Wanneer bouwwerkzaamheden straten of klaar zijn, moet dit gemeld worden. De gemeente bekijkt dan of er gebouwd is volgens de regels in de vergunning.

 • Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

  U mag niet zomaar iets verbouwen of wijzigen aan een monument, maar er is vaak meer mogelijk dan u denkt.