Resultaten 1 - 10 van 92 resultaten

 • Melding brandveilig gebruik en basis hulpverlening overige plaatsen

  U moet een gebruiksmelding indienen wanneer u een activiteit organiseert, bijvoorbeeld een bruiloft of een kampeernacht, waar het volgende van toepassing is.

 • Gladheidsbestrijding

  De gemeente Drimmelen doet zo veel mogelijk om de gladheid te bestrijden. Hiervoor is een 'Gladheidsbestrijdingsplan' opgesteld.

 • Leerlingenvervoer

  Als uw kind niet zelfstandig naar school kan dan komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor een bijdrage in de reiskosten of aangepast vervoer.

 • Naamgebruik

  Gaat u trouwen, uw partnerschap laten registreren of scheiden? U kunt bij de gemeente aangeven hoe overheidsinstanties u voortaan kunnen aanschrijven.

 • Klachten

  Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief. Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is? U kunt dan een klacht indienen.

 • Reclame bij evenementen

  Wilt u reclame maken voor uw evenement? Meld dit dan 4 weken voor aanvang van het evenement bij de gemeente.

 • Handhaving kinderopvang

  Heeft u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of bent u gastouder dan wordt van u verwacht dat u zich houdt aan de Wet kinderopvang en onderliggende regelgeving.

 • Basisregistratie personen BRP

  Heeft u een bewijs nodig dat u in de gemeente Drimmelen woont? Vraag dan een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aan. Daarop staan standaard uw naam, adres, geboorteplaats en –datum. Daarnaast kunt u er andere gegevens op laten zetten.

 • Alcoholvergunning

  Wilt u bijvoorbeeld een kantine, café, restaurant, bedrijfsrestaurant of slijterij starten of overnemen? En schenkt/verkoopt u daar alcoholische drank? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig. U krijgt deze vergunning als u aan een aantal eisen voldoet.

 • Koninklijke Onderscheiding

  Kent u iemand uit de gemeente Drimmelen die een Koninklijke Onderscheiding verdient? U kunt hem of haar voordragen via de gemeente.